صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: بدون انتخابات، روند دولت‌سازی مختل می‌شود

معاون رئیس جمهور:  بدون انتخابات، روند دولت‌سازی مختل می‌شود

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که انتخابات، عنصر اساسی دموکراسی، اساس نظام سیاسی، شالوده قانون اساسی و بنیاد مشروعیت دولت را تشکیل میدهد و بدون انتخابات، روند دولتسازی و دولتداری کاملا مختل شده و ما به قعر بحران ناپیدای دیگری سقوط خواهیم کرد و به صلح هم نخواهیم رسید.
آقای دانش که روز یکشنبه (10 سنبله) در همایش اعلام حمایت عباس ابراهیمزاده، نماینده ولایت بلخ و معاون حزب وحدت اسلامی افغانستان و هواداران این حزب در ولایات شمال از تیم انتخاباتی "دولت ساز" در کابل صحبت میکرد، گفت که انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان امسال برگزار میشود و جای هیچ تردید و نگرانی وجود ندارد. تمام آمادگیها گرفته شده و مردم در سراسر کشور آماده هستند که برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
او همچنین اضافه کرد که جای بسیار تعجب و شگفتی است که برخی از اعضای تیمهای انتخاباتی با این که نامزد انتخابات هستند ولی هنوز صلح را اولویت اصلی خود میدانند و به انتخابات باور ندارند. این افراد یا به خود باور ندارند و از حالا خود را ناکام میدانند و یا این که سَر و سرِّی با حلقات خارجی و گروه طالبان دارند و با اشاره آنان برای انتخابات چالش ایجاد میکنند.
آقای دانش علاوه کرد که از طرف دیگر با این که صلح یک نیاز مبرم ملی برای همه ما است و همگی از آن حمایت میکنیم و برای تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم ولی از سوی دیگر میدانیم که پروسه صلح آنچنان پیچیده و زمانگیر است که هنوز هم بعد از 9 ماه تلاش همه جوانب بینالمللی، به هیچ نتیجه روشن یا نهایی نرسیده و از آتشبس و گفتگوی مستقیم هیچ نشانهای دیده نمیشود.
معاون دوم رئیس جمهور گفت: بنابراین انتخابات هیچ بدیل دیگری ندارد و هر راه دیگر ما را یا به آینده مجهول سوق میدهد و یا به گذشتههای تاریک باز می گرداند. مردم ما نه به گذشته تاریک بر میگردند و نه به سوی آینده مجهول خواهند رفت.
عباس ابراهیمزاده، نماینده ولایت بلخ در مجلس نمایندگان و معاون حزب وحدت اسلامی افغانستان و هوداران این حز ب در ولایتهای بلخ، سرپل، بغلان و سمنگان، دیروز حمایت شان را از تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی و معاونت امرالله صالح و سرور دانش، اعلام کردند.
آقای ابراهیمزاد در این همایش، از مبارزه رئیس جمهور با مافیای اقتصادی ستایش کرد و گفت که رئیس جمهور از تمام قراردادهای غیرمعیاری گذشته، جلوگیری و از دارای ملی با تمام توان پاسداری کرد.
آقای ابراهیمزاده افزود که حکومت طی پنج سال گذشته، فرصتهای ارزشمندی برای افراد توانمند در بخش استخدامها فراهم کرده است.
او در همایش انتخاباتی حمایت از تیم دولتساز، آقای دانش را یک شخصیت مقتدر و مدبر خواند که افتخار تمام مردم افغانستان است و بدون ریا برای تمام مردم کارکرده است.
ویژگیهای تیم دولتساز
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و تیم دولتساز در این همایش گفت که این تیم [دولتساز] برای وضعیت کنونی و آینده کشور برنامه و توان مدیریت و اجرا دارد.
آقای دانش افزود که در توانمندی و کاردانی شخص رئیس جمهور هیچ کسی یک ذره تردید ندارد. رئیس اجرائیه هم میداند که در این پنج سال گذشته تمام پالیسیهای بسیار پیچیده و تخنیکی و پلانها و پروژههای کلان ملی و منطقهای و اصلاحات در عرصههای مختلف؛ با ابتکار و نظارت و پیگیری رئیس جمهور تهیه و تنظیم شده است.
برای انتخابات ریاست جمهوری سال 98، هجده تن خود را به عنوان نامزد ثبت نام کردند که از این میان، زلمی رسول یکی از نامزدان به نفع تیم دولتساز کنار رفت. اکنون 17 نامزد در عرصه رقابت باقی ماندهاند که برخی از آنان مبارزات انتخاباتی خود را به بهانه مذاکرات صلح به حالت تعلیق درآوردند. از بین تیمهای باقیمانده؛ تیم دولتساز، ثبات و همگرایی و تیم امنیت و عدالت از مشهورترین تیمهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی هستند.