صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت ترانسپورت روند صدور جواز سیر را الکترونیکی می‌کند

وزارت ترانسپورت روند صدور جواز سیر را الکترونیکی می‌کند

وزارت ترانسپورت به منظور شفافیت و بهبود وضعیت صدور جواز سیر، به صورت امتحانی روند توزیع جواز سیر/ رانندگی را الکترونیکی میکند.
یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت، محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مسئولان ریاست ترافیک و آسان خدمت، روز یکشنبه 10 سنبله این توافقنامه را امضا کرد.
یما یاری در مراسم توزیع امتحانی جواز رانندگی هوشمند، این روند را اقدامی نیک برای شفاف شدن پروسهها خواند و گفت: الکترونیکی سازی جواز رانندگی از فساد جلوگیری و شفافیت و سهولتهای بیشتری را برای شهروندان مهیا میکند.
آقای یاری علاوه کرد که روند توزیع جواز سیر با تقسیم اوقات منظم پیش خواهد رفت؛ این اقدام بخشی از اصلاحات در وزارت ترانسپورت است.
وزارت ترانسپورت میگوید که جواز رانندگی هوشمند توسط اداره آسان خدمت با همکاری وزارت ترانسپورت و شهرداری کابل و با در نظرداشت استاندارد جهانی(ISO ) ایجاد شده و مسئولیت چاپ جواز رانندگی هوشمند را چاپ خانه مرکزی کابل به عهده دارد.
راه اندازی سیستم معلوماتی پروژهها
وزارت ترانسپورت همچنین بر اساس نیازهای اداره در راستای تقویت حسابدهی و شفافیت، تسهیل تصمیم گیری و تامین حق دسترسی شهروندان به معلومات پروژههای زیربنایی؛ سیستم معلوماتی پروژهها را ایجاد کرد.
سرپرست وزارت ترانسپورت، در هنگام معرفی سیستم معلومات مدیریت پروژهها گفت: در این سیستم تمام پروژههای مربوط به این وزارت، درج شده و مردم میتوانند به سادگی وارد این سیستم شوند و معلومات مورد نیازشان درباره پروژهها را به دست آورند.
او افزود، در صورتی که مردم متوجه نواقص و مشکلی در تطبیق یا کیفیت پروژههای مربوط این وزارت میشوند، میتوانند با استفاده از این سیستم، عکس و یا ویدیوی پروژه مورد نظرشان را بگذارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
آقای یاری گفت ناظران این وزارت معلومات لازم از وضعیت پروژهها را در ولایات به گونه روزانه وارد سیستم میکنند و این معلومات به گونه هفتهوار در مرکز بررسی میشود.
او همچنین افزود، ایجاد سیستم معلومات مدیریت پروژهها از اقدامات اساسی در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت است و با استفاده از این سیستم، هر مشکلی که در تطبیق و کیفیت پروژهها به وجود بیاید، به گونه روزانه مشاهده شده و روی آن تصمیم گرفته میشود.
او تاکید کرد که وزارت ترانسپورت با توجه به تعهدی که در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد دارد، تلاش میکند تا زمینه دسترسی بهتر شهروندان به معلومات را فراهم کند.
گفتنی است که آرشیف/ بایگانی اسناد به صورت کاغذی، دسترسی شهروندان به آن را غیر ممکن میکند که این روش ممکن است، زمینه فساد را نیز فراهم کند.