صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سومین جشنواره دمبوره در بامیان برگزار شد

 سومین جشنواره دمبوره در بامیان برگزار شد

سومین جشنواره دمبوره به رغم مخالفتهای شماری از علمای دین، با استقبال پرشور فرهنگیان، جوانان و مردم بامیان، همزمان با صدومین سالگرد استرداد استقلال کشور و نیکوداشت از فعالیتهای هنری دلآرام آغی(آبی
میرزا) در بامیان برگزار شد. این جشنواره توسط اداره محلی بامیان و موسسه فرهنگی و هنری بابا در حالی برگزار شد که شوراى علماى مرکز بامیان، با صدور بیانیهای آن را لهو و لعب و حرام خوانده بود.
محمد طاهر زهیر والی بامیان، هدف از برگزاری این جشنوارهها را خلق شادی، خوشی و نشاط برای مردم و توسعهی گردشگری، به منظور تغییر و بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم فقیر بامیان عنوان کرد و گفت که صلح، دوستی، لبخند و خوشی، پيام اين جشنواره برای افغانستان و جهان است.
علامه اسدالله جعفری، یک تن از علمای بامیان، موسیقی را صدای خدا در سپهر آسمان عنوان کرد و با استناد به آموزههای دینی و قصه حضرت داوود پیغمبر، در وصف و اهمیت موسیقی و صدای خوش سخن گفت.
آقای جعفری، ضمن نکوهش شدید یک عده از علما که از دین، دکان دینداری باز کرده است و همچنین عدهای از روشنفکر نماها که دمبوره و ارزشهای فرهنگی و هنری را در انحصار قرار داده اند، خواهان نجات هنر از چنگال این دو گروه شد و شرکت کنندگان را بر عقلانیت در قبال دمبوره، هنر و امور هنری دعوت کرد.
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز به اعلامیه شورای علمای بامیان، واکنشهای تند و گستردهای نشان داده اند.
حاجی مهدییار تیموری، یکی از کاربران شبکه اجتماعی نوشته است" دمبوره جزء از فرهنگ ماست. عناد با دمبوره به نفع ما نیست و تلاش برای زدودن این شیوه زندگی هزارگی، ناکام و بی فرجام است.
محمدعلی شیدا مسئول موسسه فرهنگی و هنری بابا، دمبوره را یکی از مظاهر فرهنگی مناطق مرکزی افغانستان خواند و گفت که دمبوره، مردم این مناطق را با گذشته و داشته‌‌های تاریخی شان پیوند می دهد.
استاد صفدر توکلی، یکی از پیشکوستان دمبوره، گفت که در سالهای اخیر، با برگزاری چنین جشنوارههای دمبوره رشد کرده و اکنون طرفدارانی زیادی دارد.
در این جشنواره، دهها تن از هنرمندان به شمول استاد صفدر توکلی، سید انور آزاد، میر چمن سلطانی و زهرا الهام از ولایتهای مختلف مناطق مرکزی کشور، شرکت کرده بودند. آوازخوانی با دمبوره بخش مهمی از فرهنگ مردم مناطق مرکزی کشور است که از طرفداران و علاقه مندان زیادی در میان عموم مردم برخوردار است.
برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری با اجرای موسیقی محلی در مناطق مرکزی به خصوص بامیان، به رغم مخالفتهای شدید شماری از علمای دین، در بیشتر از یکونیم دهه گذشته رو به افزایش بوده است. در دو سال اخیر، دختران بامیانی نیز نواختن دمبوره را فراگرفته و تیم موسیقی محلی تشکیل داده اند. تنها عامل این تغییر مثبت، حمایت مردم از فعالیت های فرهنگی خوانده شده است.
این سومین جشنواره دمبوره است که در بامیان برگزار میشود. اولین و دومین جشنوارهی دمبوره به منظور نیکوداشت از فعالیتهای استاد صفدر توکلی و مرحوم سرور سرخوش در سالهای 1396 و 1397، در بامیان برگزار شده بود.