صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادعای کشیدن گرده یک کودک یتیم در پرورشگاه دولتی نادرست است

ادعای کشیدن گرده یک کودک یتیم در پرورشگاه دولتی نادرست است

وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که خبرهای نشرشده مبنی بر کشیدن گرده یک کودک یتیم در یکی از پرورشگاههای دولتی نادرست است.
روز سه شنبه یک کودک یتیم با نشر تصاویر از خود و بدن جراحی شده اش، ادعا كرد که شخصی بنام احمدفیضان کاکر رییس پرورشگاه تهیهای مسکن در همکاری با یک داکتر وی را بیهوش کرده و یکی از گردههایش را کشیده است.
این کودک مدعی شده که گرده او در بدن یکی از اعضای خانواده آقای کاکر پیوند زده شده است.
ادعای این کودک درشبکههای مجازی غوغا برپا کرده است و بسیاری از کاربران این کار را جنایت ضد بشری خواندهاند.
اما مسوولان وزارت کاروامور اجتماعی با رد این ادعا میگویند که گردهای این کودک دزدی نشده؛ بلکه به دلیل سختی مورد جراحی قرار گرفته بود.
غلام حیدرجیلانی معین وزارت کار و امور اجتمالی در این باره به خبرگزاری جمهور گفته که: "ما جهت صحت و سقم  ادعای این کودک، وی را در شفاخانه ایمر جنسی کابل زیر آزمایش قرار دادیم و معلوم شد که گردههای وی سالم اند و کشیده نشده است."
به گفته او، این کودک یک بار به دلیل "سخت" شدن گرده هایش مورد عملیات جراحی قرار گرفته ولی هیچ کدام آن فروخته نشده است.
این در حالی است که پیش از این نیز از بد رفتاری با یتیمان در پروشگاههای دولتی گزارشهای منتشر شده؛ اما دولت افغانستان به بررسی جدی موارد بد رفتاری در پرورشگاههای دولتی تعهد سپرده است.