صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قاچاق موادمخدر برای تاجران افغان در هند مشکلاتى را به میان آورده است

 قاچاق موادمخدر برای تاجران افغان در هند مشکلاتى را به میان آورده است

  پس از کشف و ضبط مواد مخدر در اموال تجارتی تاجران افغان در هندوستان، بررسی مواد افغانی بیشتر شده و از اثر آن، تاجران افغان با مشکلات جدی مواجه اند.
در طول برج جولای امسال، پولیس هند دوبار به شمول افغان ها شماری از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کرده، که به ارزش میلیاردها کلدار هندی هیروئین را قاچاق کرده بودند.
تاجران افغان شاکی اند که بعد از رویداد ذکرشده در کشور هند، مشکلات شان بیشتر شده، اموال شان صد فیصد تلاشی میشود، وقت بیشترى را میگیرد و همچنان کیفیت اموال آنها خساره مند میشود.
مجاهد صافی یک تن از تاجران افغان که به هندوستان اموال تجارتی را صادر می کند میگوید که اموال تجارتی که از طریق هوا، زمین و بحر از افغانستان به هندوستان صادر میشود، بسیار زیاد تلاشی میشود.
به گزارش پژواک، او گفت که در اموال ذکرشده، میوه های تازه و خشک شامل است که در تلاشی از سوی پولیس هند، کارتن و بوجی هایش پاره میشود، اموال تجارتی خسارمند شده و ارزش خود را از دست میدهد.
نامبرده تقاضا کرد که افغانستان و هند به سطح حکومت ها برای حل این مشکل مشترکاً کار کنند تا تجارت بین این دو کشور خساره مند نشود.
یک تاجر دیگر افغان که نخواسته نامش در گزارش ذکر شود، گفته که فرد بازداشت شده به نام احمدشاه در اصل تاجر نیست، بلکه برای قاچاق تجارت را آغاز کرده بود.
او افزوده که تاجران و برخی حلقات دیگر در داخل افغانستان، با قاچاقبران همکاری میکنند و کشورهای همسایه نیز خواهان روابط خوب تجارتی بین افغانستان و هند نمی باشند.
وی گفت: "پولیس هندی، اموال تجارتی را دقیق بررسی میکند، کارتن ها را پاره میکند، اموال را دقیق چک کرده و در حالت پاره رها کرده و میگویند که اموال تان را انتقال دهید که خراب میشود و در آنجا باز کارتن هم یافت نمی شود."
از سوی دیگر تاجران میوه در کندهار نیز میگویند که پس از بازداشت احمدشاه یک تن از تاجران افغان به اتهام قاچاق هیروئین، مشکلات تاجران افغان در آن کشور بیشتر شده است.
انجنیر عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت در کندهار گفت که احمدشاه سابقۀ تجارتی نداشت و به تازگی تجارت را آغاز کرده بود.
وی افزود که تاجران بیشتر افغان، سابقه ۴۰ تا ۵۰ ساله دارند و کسب تجارت  برای شان از پدران شان باقی مانده که هر کدام آنها دارندۀ مارک و جواز کاری اند و هیچگاه فعالیت غیرقانونی نمی کنند.
بر اساس معلومات نامبرده؛ احمدشاه اخیرا فعالیت صدور اموال به خارج از کشور را آغاز کرده بود و ممکن این اقدام را مطابق  برنامه، برای قاچاق مواد مخدر کرده باشد.
بینا گفت که احمدشاه به کشور هند زیره صادر کرده بود که بر اساس معلومات، در کارتن های زیره هیروئین را جاسازی نموده بود. وی همچنان گفت که احمدشاه از ولایت کندهار نه، بلکه از هرات تجارت را آغاز کرده بود.
بینا گفت که پس از این رویداد، مشکلات تاجران در کشور هند افزایش یافته است؛ زیرا پولیس هند اموال تاجران افغان را از کارتن بیرون کشیده و بررسی مینماید که هم نیاز به زمان بیشتر دارد و هم به کیفیت اموال خراب میشود.
به گفتۀ موصوف تلاشی و چک کردن اموال حق پولیس هند میباشد؛ اما نه اینگونه که کارتن و پارسل های اموال را پاره کنند؛ آنها میتوانند این کار را با وسایل پیشرفته انجام دهند.
عبدالنافع سروری اتشۀ تجارتی قونسلگری افغانستان در شهر ممبيی هند میگوید که با وقوع حادثۀ قاچاق، برای تاجران افغان برخی مشکلات به میان آمده است.
او گفت که با تلاش های حکومت افغانستان در دهلی، این مشکل تا حد زياد حل شده و اکنون تاجران افغان به حالت نورمال اموال خویش را به کشور هند صادر میکنند.
سروری افزود که بر اساس گزارشات رسانه های هندی در کانتینرى که مواد مخدر کشف و ضبط شده است، از اسلام قلعۀ ولایت هرات به بندر عباس، و بعد از ممبيی به دهلی انتقال داده شده بود.
به گفتۀ سروری، پولیس هندی در رابطه به این قضیه یک تاجر افغان به نام احمدشاه را متهم کرده و از وی تحقیقات جریان دارد؛ اما تاکنون ثابت نشده است که این قاچاق را شخص احمدشاه کرده و یا کسی دیگر.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان نیز این مشکل را می پذیرد و میگوید که بعد از بازداشت شدن یک تاجر افغان به اتهام قاچاق در هندوستان، تاجران افغان با مشکلات مواجه اند.
وی گفت که دو ماه قبل، پولیس هندوستان از یک گدام که اموال تاجران افغان، ایرانی و هندی در آن نگهداری میشد، مواد مخدر به دست آورده بود.
به گفتۀ الکوزی، پولیس به شمول سه افغان ٢٥ تن را بازداشت کرده ، پس از این رویداد در برابر تاجران محدودیت ها و مشکلات بیشتر شده است.
سمیر رسا سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نیز میگوید که در این اواخر، تلاشی اموال تاجران افغان بیشتر شده است. او گفت که این وزارت در کشور هند، به اتشۀ تجارتی افغانستان تماس گرفته تا جلو خرابی اموال تاجران افغان را بگیرند.
او افزود که از طریق دهلیز هوایی، تجارت بین افغانستان و هندوستان، به طور نور مال به پیش میرود و از طریق تجارت از دهلیز هوایی، تاکنون کدام حادثۀ قاچاق صورت نگرفته است.