صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی در کندهار ۲۵ تن را بازداشت کرده است

امنیت ملی در کندهار ۲۵ تن را بازداشت کرده است

امنیت ملی در کندهار، پنج شبکۀ مسلح را کشف کرده است که دیروز در بارۀ آن، به خبرنگاران معلومات ارائه شد. مقامات میگویند از این شبکه ها یکی هم برای نا امن سازی جشن استقلال تلاش میکرد که جلو آن گرفته شد. حیات الله حیات والی کندهار، در نشستى که به همین منظور برگزار گردیده بود گفت که ریاست امنیت ملی در جریان ده روز گذشته، در ولسوالی ها و شهر کندهار پنج شبکه تروریستی را کشف کرده است که تمام آنان ۲۵ تن اند.
او افزود که همراۀ این افراد، مقدارى اسلحه نیز به دست آمده است.  به گفته وی، از جمع این شبکه ها یک گروه هفت نفری تلاش میکرد که جشن استقلال را نا امن بسازد؛ اما جلو آن گرفته شد. همچنان وی یادآوری نمود که شبکه دیگر ۵ نفری در شهر کندهار، بزرگان قومی را ترور میکرد، گروه ۶ نفری دیگر مسئولین نظامی را ترور میکرد، که به ترور کردن هفت پولیس نیز اعتراف کرده است. علاوه بر این؛ گروه دیگر ۳ نفری میخواست که در صفوف پولیس خود را شامل نمایند و پولیس را بکشند و پوسته های آنان را سقوط بدهند؛ همچنان ۴ تن دیگر آنان گروه اختطافگر است که بر شاهراۀ کندهار- کابل فعالیت میکردند و یک تن را بعد از اختطاف کشته و موتر آن را با خود برده اند. حیات، از منسوبین امنیت ملی تشکر کرد که برای امنیت مردم، اقدامات لازم نموده و از حادثات خطرناک جلو گیری کرده اند. نامبرده در جریان سخنانش، بر نیت طالبان اظهار شک کرد و گفت که آنان از یکسو صحبت های صلح را اغاز کردند و از سوی دیگر، در حملات تروریستی هموطنان بی گناه ما را کشته و زخمی میکنند. قابل یادآوری است که ریاست امنیت ملی، قبل از این نیز به همین طریق شمار زیادى افراد مسلح را بازداشت کرده است.