صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: منسوبان قوای مسلح که جرم سنگین ندارند، آزاد می شوند

 رئیس جمهور:  منسوبان قوای مسلح که جرم سنگین ندارند، آزاد می شوند

محمد اشرف غنی رییسجمهور گفته است که تمامی نیروهای دفاعی و امنیتی که مرتکب فساد و خیانتهای کلان نشده باشند، از زندانهای کشور آزاد میشوند.
آقای غنی عصر روز دوشنبه (28 اسد) از مرکز سوق و اداره پولیس ملی در مقر وزارت امور داخله، دیدن کرد و در این مراسم خطاب به نیروهای امنیتی گفت که به احترام صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور، منسوبانی که جرم سنگین نداشته باشند، از زندان آزاد میشوند.
ریاست جمهوری روز سهشنبه 29 اسد با نشر خبرنامهای نوشته است که این حکم شامل حال منسوبانی که خیانتها و فساد کلان کردهاند و یا حقالعبد بر آنان باشند، نمیشود.
لویسارنوالی در هفدهم اسد اعلام کرده بود که فهرست زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که قرار است از فرمان عفو رئیس جمهور به مناسبت صدمین سالیاد استرداد استقلال افغانستان بهرهمند شوند، به ریاست جمهوری فرستاده است.
بر اساس معلومات لویسارنوالی بیش از یک هزار و ۶۰۰ نیروی امنیتی در زندانهای کشور به سر میبرند. این نیروها شامل ۹۴۵ پولیس، ۴۵۵ عضو اردوی ملی، ۸۲ کارمند امنیت ملی و ۱۱۲ عضو پولیس مرزی، محلی و نظم عامه هستند.
به نقل از خبرنامه، رئیس جمهور همچنین گفته: از هر ساتنمن، افسر و منسوب پولیس ملی افغانستان تشکر میکنم که صدمین سالگرد جشن استراداد استقلال را تامین امنیت کردند و این جشن در مرکز و ولایات در فضای امن برگزار شد.
آقای غنی گفت که افغانستان هدیه کسی نیست، هزاران سال این وطن به خون فرزندان صدیقش حفاظت شد و شما منسوبان قوای مسلح، این وطن را برای نسل های آینده امن خواهید ساخت.
ازسویی هم، آقای غنی در این دیدار با اشاره به روند صلح، آن را یک ضرورت در افغانستان خوانده، گفته است که جمهوریت و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان قابل معامله در این صلح نیست.
او خطاب به این نیروها افزود، "نقش شما موجب امنیت جهانی شده است و ما از کسی صدقه نمیخواهیم. این حق ما است. بهخاطر شما در موقف قوی در مذاکرات صلح قرار داریم و تا برقراری صلح، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، با قوت تمام با هر نوع تهدید مبارزه کنید."
گفتنی است که هشتمین دور گفتگوهای صلح نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر پایان یافت و قرار است که به زودی توافقنامه صلح امضا شود. از سوی دیگر بعد از امضای توافقنامه صلح، گفتگو با حکومت آغاز میشود.