صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: طالبان یک مکتب دخترانه را در کابل آتش زدند

وزارت داخله: طالبان یک مکتب دخترانه را در کابل آتش زدند

وزارت داخله میگوید که "جنگجویان طالبان" ساختمان یک مکتب دخترانۀ را در ولسوالی شکردره کابل به آتش کشیده اند.
مکتب دخترانۀ "بویه زار" واقع در روستای ناصری ولسوالی شکردره ولایت کابل حوالی ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد سهشنبه توسط افراد مسلح به آتش کشیده شده است.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز سهشنبه(۲۹ اسد) گفت که این مکتب توسط طالبان به آتش کشیده و بسیاری بخشهای ساختمان این مکتب آسیب دیده است.
آقای رحیمی افزود: "طالبان نگهبان این مکتب را در ابتدا بسته کرده و پس از آن به آتش زدن مکتب اقدام کردند. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است".
حمله و به آتش کشیدن مکاتب دخترانه با نگرانیهای وزارت معارف افغانستان و خانوادههای شاگردان شده است.
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف میگوید که بررسیها دربارۀ انگیزه این کار توسط افراد ناشناس در ولسوالی شکردره آغاز شده و از نهادهای امنیتی میخواهد افرادی که دست به چنین کار زده اند را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. خانم نزهت افزود: "۷۰۰ دختر در این مکتب از صنف اول تا صنف دوازده درس میخواندند. روند تدریس در این مکتب مختل شده و خانوادهها اجازه نداده اند که به فرزندان شان به مکتب بروند."
وزارت معارف میگوید که به زودی کار بازسازی این مکتب آغاز خواهد شد و به گفته خانم نزهت تلاشها جریان دارد تا شاگردان این مکتب از درسهای شان محروم نشوند.
سخنگوی وزارت معارف افزود که این وزارت آمار دقیق از حملات گروههای مخالف مسلح دولت و آتشزدن مکاتب را در یک سال گذشته در دست ندارد، اما چنین حملات در جریان امسال نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.