صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زلمی رسول به نفع محمد اشرف غنی از کارزارهای انتخاباتی کنار رفت

 زلمی رسول به نفع محمد اشرف غنی از کارزارهای انتخاباتی کنار رفت

تیم انتخاباتی "اعتدال و برابری" به رهبری زلمی رسول، از نامزدان ریاست جمهوری، از ادامه مبارزات انتخاباتی منصرف و به نفع تیم “دولتساز” به رهبری محمد اشرف غنی کنار رفت.
این تیم روز سهشنبه ۱۵ اسد طی مراسمی رسما از کارزارهای انتخابتی منصرف و به تیم انتخاباتی دولتساز پیوست.
زلمی رسول با معاونت اول عبدالجبار تقوا و معاونت دوم غلامعلی وحدت برای تصدی کرسی انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده بود. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نیز کاندیدا بود و با اشرف غنی و عبدالله عبدالله رقابت کرد.
گفتنی است برای راه یابی به ارگ، ۱۸ تن، خود را نامزد کرده بودند که با کنار رفتن آقای رسول، 17 تن باقی مانده است.
اکنون محمداشرف غنی، عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، محمدحنیف اتمر، رحمتالله نبیل، احمدولی مسعود، فرامرز تمنا، عبدالطیف پدرام، نورالحق علومی، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایتالله حفیظ، محمدشهاب حکیمی، محمد ابراهیم الکوزی، شیدا محمد ابدالی، غلامفاروق نجرابی و نوررحمان لیوال برای رفتن به ارگ با هم رقابت میکنند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری، شش میزان سال جاری برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 149 میلیون دالر هزینه دارد که 90 میلیون دالر آن را حکومت و مابقی آن را جامعه جهانی تامین کرده است.