صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج کشور آسياى مرکزى از پروسه صلح به رهبرى افغان ها حمايت مى کنند

 پنج کشور آسياى مرکزى از  پروسه صلح به رهبرى افغان ها  حمايت مى کنند

  نمايند گان پنج کشور آسيای مرکزی، طى يک نشست در کابل، در اعلاميهاى، ضمن حمایت از پروسه صلح به رهبرى افغانها، هر نوع اعمال «خشونت آمیز ، تروریستی» که بر مردم کشور تحمیل می شود را نکوهش کردند.
نشست مشترک سفيران کشورهاى ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان، روز سه شنبه(١٥ اسد ) در ارگ ریاست جمهوری راه اندازى شد.
اين نشست با اعلاميۀ مشترکى زيرنام «همکارى هاى منطقهای در عرصه صلح، ثبات و توسعه زيربناها ميان پنج کشور جمهورى آسياى مرکزی و جمهورى اسلامى افغانستان» پايان يافت.
در اعلاميه آمده است: «ما درد و آلام شديد مردم افغانستان را در طى چهار دهه جنگ درک نموده و وضعيت فعلى براى صلح در افغانستان و منطقه را مهم مى دانيم؛ از اين جهت ما روند کابل را پشتيبانى مى نماييم و چهارچوب ايجاد شده براى صلح (٢٩ اپريل تا ٢ مى ٢٠١٩ را براى تحقق روند صلح به رسميت مى شناسيم.»
منبع در ادامه نوشته است: «ما هر نوع اعمال خشونت آمیز و تروریستی را که بر مردم افغانستان تحمیل می شود، نکوهش می کنیم و مجددا تاکید می نماییم که مردم افغانستان حق دارند در صلح و رفاه پایدار زنده گی کنند. ما تعهد خود را به همکاری بین المللی برای حمایت از حکومت افغانستان در دستیابی به اهداف صلح، مجددا بیان مى داریم. »
اين کشورها به اين باور اند که تلاش های چند رویه به ارتباط صلح، می تواند یک پارچگی روند صلح را تضعیف کند و به همين دليل، حمایت و پشتيبانى مداوم خویش را از یک فرایند صلح یک پارچه  تحت رهبری و مالکیت افغان ها اعلام کردند.
در اعلاميه آمده است: «ما نمايندگان با صلاحيت پنج کشور جمهورى آسياى مرکزى ازبیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان و جمهورى اسلامى افغانستان، تصديق مى داريم که در صلح و ثبات و وابستگى و ارتباط اقتصاد منطقه يى، منافع متقابل کشوها نهفته است.»
منبع در ادامه نوشته است که سعادت هريک از ملت ها وابسته به سعادت منطقه است، که ازطريق دوام تجارت و سرمايه گذارى روى زيربناها به دست مى آيد.
در اعلاميه اضافه شده است: «ما ارتقاى روابط در تجارت و زيربنا ها را که زندگى شهروندان منطقه را به صورت اساسى تغيير مى دهد، به رسميت شناخته و موفقيت هاى بزرگ چهارسال گذشته را در ايجاد مشارکت هاى بنيادى و سرمايه گذارى در انرژى زراعتى و زيربنا ها مى دانيم.»
منبع به گونه مثال نوشته است که پروژه تاپى، پروژه برق جنوب آسيا و آسياى مرکزى کاسا يک هزار و بندر چاه بهارمى باشد، اين پروژه ها از طريق ميکانيزم هايى مانند همکارى هاى اقتصادى منطقه يى (ريکا) و همچنان قلب آسيا پروسه استانبول امکان پذير شده اند.
محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالی و مشارو رییس جمهور در امور زیربنا ها در مراسم افتتاح اين نشست گفت که تمام کشور های آسیای میانه موضوع صلح، ثبات و امنیت افغانستان را از اولویت های خود می دانند و از مذاکرات بین الافغانی پشتيبانی می نمایند.
او افزود: «تمام این کشور ها، روابط نزدیک اقتصادی و توسعه رابطه را یکی از موضوعات مهم در روند صلح پایدار در کشور می دانند. »
موصوف گفت که سفیران پنج کشور آسیای مرکزی، از صلح و مذاکرات بین الافغانی حمایت کرده و خواستار روابط نزدیک اقتصادی شدند.
قیومی افزود: «جای خوشی است که تمام کشور هاى آسیای میانه و افغانستان، از موضوع صلح افغانستان و آوردن صلح در افغانستان، در موضوعات پشتيبانی ایشان از مذاکرات بین الافغانی و درباره مبارزه علیه تروریزم، موقف واحد راجع به مبارزه علیه تروریزم، آوردن صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند.»