صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

موسسه آلمانی احیای جنگل‌ها، از قطع جنگل‌های کشور ابراز نگرانی کرد

موسسه آلمانی احیای جنگل‌ها، از قطع جنگل‌های کشور ابراز نگرانی کرد

مسئولان پروژه احیای جنگلها از موسسه آلمانی همکاری افغان-آلمان میگویند که اگر قطع جنگلهای در افغانستان به همین منوال پیش برود، به زودی کشور عاری از سرسبزی خواهد شد.
کارن یانس، مسئول پروژه احیای جنگلها از همکاری افغان- آلمان روز سهشنبه 15 اسد در یک نشست به منظور احیای جنگلهای کشور با مسئولان رسانهها برگزار شده بود، با ابراز نگرانی گفت که وضعیت جنگلها در افغانستان مناسب نیست.
خانم یانس افزود که بر اساس تحقیقات سازمان ملل، در حال حاضر میزان سرسبزی (جنگلات) در افغانستان کمتر از یک درصد است. پیش از سخنان خانم یانس، یک مسئول وزارت زراعت گفته بود که میزان جنگلات حدود 2.9 درصد است.
مسئول پروژه احیای جنگلها از همکاری افغان- آلمان با رد این آمار وزارت زراعت گفت که "اگر به این همین شکل پیش برود، امکان دارد هیچ سرسبزی در افغانستان نباشد."
او همچنین اضافه کرد: هنگامی که از طریق هوا به مناطق مختلف کشور مسافرت میکنم، افغانستان را یک کشور خشک و بی آب و علف می‏بینیم که این با توجه به اقلیم آن برایم آزار دهنده است.
اداره میدیوتیک افغانستان به منظور جلب توجه به جنگلها، نشست "اهمیت احیای جنگلها و نقش رسانهها در آگاهیدهی" در کابل برگزار کرد. در این نشست شماری از مسئولان حکومتی، موسسههای همکار و رسانهها شرکت کرده بودند.
محمد رفیق قاریزاده، رئیس مدیریت منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری که در این نشست سخنرانی میکرد، گفت که به دلیل آگاهیدهیها، قطع جنگلات کاهش یافته است.
آقای قاریزاده افزود، مطابق ارقام احصاییه ای که به وسیله ماهواره تجزیه و تحلیل شده است، پوشش جنگلات حدود 2.9 درصد اراضی کشور است یعنی به پوشش جنگلی قبل از آغاز جنگهای چهار دهه پیش رسیدهایم.
او علاوه کرد که هم اکنون میزان علفچرها حدود 46 درصد اراضی کشور و ساحات حفاظت شده کشور است.
رئیس مدیریت منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری همچنین گفت که در راستای مدیریت پایدار منابع طبیعی، قرار است در سال 1398 خورشیدی، 850 هکتار جنگل پسته و چهارمغز در ولایت های کنرهاف بادغیس، سمنگان، لغمان و لوگر ایجاد شود.
احداث 1080 قوریه خانگی، ایجاد 205 هکتار باغ چنار، ایجاد 1850 هکتار کمربند سبز، احیای 2100 هکتار علفچر، حفاظت مناطق واخان و ایجاد ساحات سبز در مناطق ریگ روان از دیگر برنامههای این وزارت است.
آقای قاریزاده اما اذعان کرد که حفاظت و افزایش جنگلات در کشور توسط دولت و چند نهاد خارجی ممکن نیست، در این قسمت باید بسیج مردم صورت بگیرد.
تواب استانکزی نماینده دفتر ارتباط "تیالاو" نیز روی آگاهیدهی تاکید کرد و گفت که زمانی که مردم اهمیت جنگلات را درک کنند، کمتر اقدام به قطع جنگل میکنند.
آقای استانکزی اما گفت که یکی از عوامل قطع جنگلها، فقر است، مردم مجبور هستند برای گرم کردن خانه هایشان از چوب استفاده کنند.
او علاوه کرد که عدم رعایت قانون جنگلات، نفوذ مافیا و گروههای مسلح غیر قانونی از دیگر عوامل قطع جنگلات در کشور است که با آگاهی دهی از کاهش می یابد.
براساس آمار برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP ) قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، حدود ۵ درصد کل خاک افغانستان پوشیده از جنگلهای غیر مثمربود، یک میلیون هکتار جنگل بلوط و دو میلیون هکتار جنگل کاج/ناجو و سرو، که بیشتر در مناطق شرقی کشور دیده میشد اما چهار دهه جنگ و ناامنی باعث شده که این میزان به حدود یک درصد برسد.
حکومت به منظور جلوگیری از قطع بیرویه جنگلهای کشور، قانون منع جنکل ها را تدوین کرد اما به دلیل رعایت نشدن قانون، کماکان قطع جنگل ادامه دارد. وزارت زراعت اما میگوید که قطع جنگل کمتر شده است.