صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فعالیت‌های مراکز صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک از سر گرفته شد

 فعالیت‌های مراکز صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک از سر گرفته شد

کمیته سویدن در افغانستان اعلام کرده که فعالیتهای صحی خود را در شش ولسوالی میدان وردک از سر گرفته است.
بهگفته مسئولان کمیته سویدن، طالبان به دنبال حمله نیروهای افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک، که در آن حمله 4 غیر نظامی به شمول دو کارمند این کمیته کشته شدند، به این کمیته هشدار داده بود که مراکز صحیاش را در این ولایت مسدود کند.
داکتر خالد فهیم، مسئول برنامههای کمیته سویدن در افغانستان روز (جمعه، ۱۹ سرطان) گفت که طالبان در تماس با این کمیته اجازه باز شدن 42 مرکز صحی مسدوده شده را در ولایت میدان وردک داده است.
دفتر کمیته سویدن روز چهارشنبه هفته گذشته با نشر اعلامیهای گفته بود که پس از دریافت تهدیدهای پیهم از سوی طالبان، این کمیته مجبور شده است که از میان ۷۷ مرکز صحی و شفاخانه در میدان وردک، ۴۲ مرکز صحی خود را تعطیل کند.
به گفته مسئولان کمیته سویدن در حال حاضر 77 مرکز صحی توسط این نهاد در ولایت میدان وردک فعالیت دارند که روزانه ۵۷۰۰ نفر به شمول زنان و کودکان در این مراکز صحی و شفاخانهها تحت درمان قرار میگیرند.
پیش از این سونی منسون، رئیس کمیته سویدن برای افغانستان در اعلامیهای، بستن مراکز صحی را نقض آشکار حقوق بشری و قوانین بینالمللی بشردوستانه دانسته بود و گفته بود که با مسدود شدن مراکز صحی و شفاخانهها در میدان وردک، روزانه دستکم ۵۷۰۰ بیمار به شمول زنان و کودکان با مشکلات زیاد رو به رو خواهند شد.
کمیته سویدن روز چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری گفته بود که در جریان سال ۲۰۱۹، هفده مورد خشونت بالای کلینیکها و مکاتب تحت حمایت خود را به ثبت رسانده است که اکثر این خشونتها در جریان حملات گروههای مخالف مسلح دولت، حملات نیروهای امنیتی افغان و یا هم تبادل آتش میان این دو گروه صورت گرفته است. این کمیته از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که از هدف قرار دادن غیرنظامیان و مراکز صحی خودداری کنند.