صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: خشونت علیه خبرنگاران 50 درصد کاهش یافته است

 کمیته مصؤنیت خبرنگاران:  خشونت علیه خبرنگاران 50 درصد کاهش یافته است

کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغانستان میگوید که در شش ماه اول سال جاری میلادی، خشونت علیه خبرنگاران در کشور در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، ۵۰ درصد کاهش یافته است.
در گزاشی که روز پنجشنبه (27 سرطان) از سوی این کمیته به نشر رسید، آمده است که در جریان این شش ماه، ۴۵ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، این رقم شامل سه مورد قتل، شش مورد جراحت، پنج مورد لتوکوب، ۱۹ مورد توهین و تحقیر، ۱۰ مورد تهدید، یک مورد بازداشت غیرقانونی و یک مورد هم اخراج اجباری از وظیفه میشود.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغانستان با اشاره به عامل این خشونتها گفته است که عامل ۲۰ مورد آن افراد حکومتی، هشت مورد آن مخالفان حکومت (گروههای داعش و طالبان)، هشت مورد دیگر آن افراد ناشناس، شش مورد آن زورمندان و سه مورد دیگر آن هم مسئولان رسانهها بودهاند.
این کمیته همچنان افزوده که بیشترین قضیههای خشونت در حوزه جنوب شرق و کمترین آن در حوزه جنوب کشور به ثبت رسیده است که ۱۵ قضیه تنها مربوط به حوزه جنوب شرق کشور میشود. در حوزه جنوب دو قضیه خشونت به ثبت رسیده است. بر اساس آمارهای این کمیته، در حوزه مرکزی شش قضیه، حوزه غرب شش قضیه، حوزه شرق پنج قضیه، حوزه شمال شرق چهار قضیه، حوزه پایتخت چهار قضیه و حوزه شمال سه قضیه خشونت به ثبت رسیده است.
از سویی هم در گزارش آمده است که دلایل عمده کاهش ۵۰ درصدی خشونت علیه خبرنگاران در کشور، اتخاذ اقدامات مصؤنیتی توسط رسانهها و خبرنگاران، گفتگوهای صلح، محدودشدن فعالیتهای گروه داعش و اتخاذ تدابیر لازم برای امنیت خبرنگاران از سوی حکومت بوده است.
با این حال اما کمیته مصؤنیت خبرنگاران تأکید کرده است، با وجود اینکه خشونتها علیه خبرنگاران در شش ماه گذشتهی میلادی، ۵۰ درصد کاهش را نشان میدهد، اما "این به معنای کاهش کلی خشونت علیه خبرنگاران نیست". این کمیته افزوده است که رسانهها و کارمند رسانهای در کشور هنوز هم در معرض خشونت قرار دارند.