صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور فرمان تأسیس دارالافتاء افغانستان را صادر کرد

رئیس جمهور فرمان تأسیس دارالافتاء افغانستان را صادر کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، دستور تأسیس "دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان" را صادر کرد.
ارگ ریاست جمهوری دیروز (سه شنبه، 25 سرطان) دستور رئیس جمهور را مبنی بر ایجاد این دارالافتاء در کشور، منتشر کرد.
در فرمان آقای غنی آمده است که "دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یگانه مرجع اصدار فتواهای شرعی تاسیس گردد و این نهاد از حیث تشکیل و بودجه مستقل می باشد."
رئیس جمهور در فرمان خود به وزارت عدلیه دستور داده که "سند تقنینی دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان را در هماهنگی با نهادهای ذیربط ترتیب و طی مراحل نماید."
هنوز ساختار و تشکیلات این دارالافتاء مشخص نیست و روشن نیست که تمرکز کاری این دارالافتاء روی چه مواردی خواهد بود.
پیش از این، علمای کشور در یک نشست بزرگ در کابل، در مورد جنگ افغانستان نظر دادند و جنگ جاری در کشور را حرام اعلام کردند. مقامات حکومت در سخنرانیهای خود، از این دیدگاه علمای کشور به عنوان "فتوا" یاد میکنند.
علاوه بر این، نبود یک منبع موثق و قابل قبول دینی برای همه مردم افغانستان باعث شده است که همه ساله در اعلام آغاز و پایان ماه رمضان، اختلاف نظر بوجود بیاید و گروههای مذهبی شیعه و سنی، در روزهای مختلف عید کنند.
اکنون به نظر میرسد حکومت مرجع مشخصی برای صدور فتواهای دینی و شرعی ایجاد میکند تا از بروز چنین اختلافاتی جلوگیری شود و این مرجع در مورد مسائل مذهبی، نظر و فتوا دهد.
دولت افغانستان تاکنون دارالافتاء رسمی نداشته است، اما کسانی که در رأس هرم قدرت کشور بودهاند، در موارد مختلف به عالمان دینی مراجعه کردهاند و برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات شان، از آنها فتوا گرفتهاند.