صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گروه طالبان معدن لاجورد بدخشان را تصرف کردند

گروه طالبان معدن لاجورد بدخشان را تصرف کردند

مقامهای محلی ولایت بدخشان در شمال شرق کشور میگویند که گروه طالبان معدن لاجورد این ولایت در ولسوالی کرانومنجان را تصرف کردهاند.
نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان گفته که گروه طالبان دوشنبه شب به ولسوالی کرانومنجان حمله کرده و کنترل معدن لاجورد این ولایت را به دست گرفتند .
آقای نظری افزوده که گروه طالبان حدود ۲۰ نفر از نیروهای امنیتی را که مسئول محافظت این معدن بودند، اسیر گرفتهاند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.
معدن لاجورد بدخشان از شهرت جهانی برخوردار است. حدود سه سال قبل یک پژوهش نهاد بینالمللی گلوبال ویتنس نشان میداد که درآمد گروههای مسلح، از جمله طالبان از این معدن برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معادن کشور است.
بر اساس یافتههای این نهاد، رقابت گروههای مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و این گروه به بزرگترین سهامدار معدن لاجورد در این ولایت تبدیل شده است. استفن کارتر از نویسندگان این پژوهش در آن زمان به بیبیسی گفته بود که حالا پس از تسلط طالبان بر ولسوالی یمگان بدخشان، سهم این گروه از درآمد لاجورد کرانومنجان به پنجاه درصد رسیده است.
در این پژوهش آمده بود که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگونی را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.