صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وظیفه ولسوال واخان بدخشان به دلیل آزار جنسی گردشگر خارجی به تعلیق درآمد

 وظیفه ولسوال واخان بدخشان به دلیل آزار جنسی گردشگر خارجی به تعلیق درآمد

مقامهای محلی ولایت بدخشان در شمال شرق کشور تایید کرده که به دلیل مطرح شدن اتهام آزار و اذیت جنسی یک زن خارجی علیه ولسوال واخان بدخشان، وظیفه ولسوال به حالت تعلیق درآمده است.
نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان به بیبیسی گفته است که به منظور رسیدگی به این اتهام، ولسوال واخان از وظیفه تعلیق و تحقیق در این زمینه ادامه دارد.
او گفته این زن خارجی به عنوان گردشگر به ولسوالی واخان سفر کرده بود و در برگشت به پولیس مرزی افغانستان در مرز تاجیکستان شکایت کرده که ولسوال بدخشان او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.
آقای نظری افزوده که حدود ۲۰ الی ۱۵ روز میشود که این پرونده به مرکز ولایت بدخشان رسیده و هیأتی برای رسیدگی به آن مامور شده است.
او گفته که تاکنون جزئیات بیشتر این پرونده مشخص نیست و دلیل طولانی شدن تحقیق نیز دور افتاده بودن ولسوالی واخان بدخشان است.
آقای نظری درباره هویت این زن ابراز نظر نکرد ولی گفت که او از مرز واخان به کشور تاجیکستان رفته است.
بعضی از رسانهها گزارش داده که این گردشگر خارجی تبعه استرالیا بوده و از مسیر تاجیکستان به واخان آمده بود، اما بعد از اینکه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت دوباره به تاجیکستان برگشته است.
طبیعت زیبا و منابع طبیعی سرشار، واخان که چند سال قبل دومین پارک ملی افغانستان معرفی شد، در انتهای شمالشرق کشور موقعیت دارد و به "بام دنیا" شهرت یافته است.
این طبیعت زیبا باعث جلب گردشگران خارجی به این منطقه شده است. در کنار موجودیت نمونههای متنوع و کمیاب از حیات وحش، امنیت نسبی نیز علت دیگر برای جذب گردشگران از شرق و غرب به این منطقه است.
پلنگ برفی، بز کوهی، آهوی مارکوپولو و برخی از انواع نادر پرندگان در واخان پیدا میشوند.
دهلیز واخان با مساحت ده هزار کیلومتر در کنار دریای پنج، در مرز بین افغانستان و تاجیکستان قرار دارد.
ولسوالی مرزی اشکاشم ولایت بدخشان دروازۀ ورودی دهلیز واخان است.
اکثر گردشگرانی که از کشورهای اروپایی به این منطقه میآیند، از تاجیکستان وارد اشکاشم میشوند و از آنجا راه واخان را در پیش میگیرند.