صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آتش جنگ در کشمیر ؛ دودی که به چشم افغان ها نیز رفت

آتش جنگ در کشمیر ؛ دودی که به چشم افغان ها نیز رفت علی رضا احمدی :

حدود 135 روز پیش، حکومت پاکستان به دلیل درگیری با هند در منطقه کشمیر، تمامی پروازهای عبوری از فضای کشور را بست که تاثیر جدی بر عواید ترانزیتی و تجاری کشور گذاشت. این مسیر بعد از گذشت حدود چهارونیم ماه، دوباره روز دوشنبه 24 سرطان باز شد.
قاسم رحیمی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی به روزنامه افغانستانما گفت که بسته بودن مسیر هوایی پاکستان حدود 27 میلیون دالر به عواید اداره هوانوردی ملکی ضرر رسانده است.
پیش از این، هنگامی که مسیر هوایی پاکستان مسدود بود، محمد قاسم وفاییزاده، رئیس اداره هوانوردی ملکی گفته بود که پاکستان نه تنها به هواپیماهایی که به هند و یا از هند به افغانستان پرواز میکردند، اجازه پرواز نداده، بلکه برای حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ پرواز که از سایر کشورها از فضای افغانستان میگذشتند و بعد از خاک پاکستان عبور میکردند، ممنوعیت پرواز وضع کرده است. بر اساس گفتههای مسئولان اداره هوانوردی ملکی، محصول هر پرواز عبوری از فضای کشور ۷۵۰ دالر است.
علاوه بر این مسدود بودن فضای هوایی کشور پاکستان باعث شد که پروازهای کارگو نیز با مشکلاتی انجام شود و هزینه انتقال بالا برود.
جواد دبیر، رئیس نشراتی وزارت صنعت و تجارت به روزنامه افغانستانما گفت که روند صادرات محصولات کشور از طریق کارگو با مسدود شدن فضای پاکستان، کاهش نیافت و راههای بدیل برای آن جستجو شد. آقای دبیر افزود که راه بدیل به دلیل آنکه مسیر طولانیتر شده بود، مشکلاتی را برای تاجران و سرمایه گذاران کشور به وجود آورد که بالا رفتن هزینه یکی از آن موارد بود.
حدود دو سال پیش  پروازهای خاص کارگو بین هند و افغانستان آغاز شد و به طور میانگین هفتهای سه پرواز از میدانهای هوایی کشور به هند انجام میشد. با این پروازها محصولات کشاورزی و معدنی افغانستان صادر میشد.
حاجی عبیدالله از تاجران کشور که تاکنون چندین محموله (انواع میوه) را از طریق دهلیز هوایی یا کارگو به کشور هند فرستاده، میگوید که مسدود شدن فضای پاکستان باعث شد که مفاد کمتری از تجارتش ببرد.
این تاجر کشور گفت: "انسان در طبع، مفاد بیشتر را خوش دارد، هر چند مسیرهای جایگزین برای ما مفاد داشت، اما مسیر پاکستان به دلیل نزدیک بودن، مفاد بیشتری داشت."
او اکنون بر این باور است که با باز شدن دوبار مسیر هوایی پاکستان، محصولات بیشتری از کشاورزان و باغداران به کشور هندوستان صادر خواهد شد. هندوستان یکی از کشورهای مقصد برای تاجران کشور است.
علاوه بر این، مسافرانی که قصد عزیمت به هند را داشتن نیز مجبور بودند مسیر 3 ساعته را حدود 5.5 ساعت از مسیر دبی بپیمایند و هزینه بیشتری نیز بپردازند. سید الیاس محمدی که مدتی که مسیر هوایی پاکستان مسدود بود، برای درمان مادرش دو بار به هند رفت. هر بار رفت و برگشت آقای محمدی حدود دو هزار دالر شده است.
الیاس میگوید که دو بار همراه مادر برای درمان به هند رفتم که حدود 4 هزار دالر هزینه تیکت هواپیما شد. اگر مسیر پاکستان مسدود نمیبود، این رقم حدود 2.5 هزار دالر میشد.
او که قبلا نیز به هند سفر کرده بود، گفت که پیش از این هنگامی که از کابل حرکت میکردیم سه ساعت بعد به هند میرسیدیم اما پروازهای اخیر ما حدود پنج و نیم ساعت طول میکشید.
افزایش قیمت تیکت، طولانی شدن زمان پرواز و لغو پروازها طی 135 روز گذشته چالشهای فراوانی را برای شهروندان کشور خلق کرده بود.
احمد در هند دانشجو است او که به تازگی از هند برگشته، میگوید جنگ هند و پاکستان در کشمیر باعث شد که دودش به چشم ما برود. او گفت که نزدیک به 200 دالر تیکت برگشت را گرانتر خریده است.
هندوستان علاوه بر اینکه مقصد شمار زیادی از تاجران کشور است، برای مسافران، دانشجویان و بیماران نیز مقصد اصلی محسوب میشود. روزانه دهها تن به این کشور سفر میکنند.
از سوی دیگر، براساس آخرین آمار موجود حدود ۱۶هزار دانشجوی کشور در هند مشغول تحصیل هستند و تاکنون حدود ۶۰ هزار دانشجوی دیگر از دانشگاههای هند فارغ التحصیل شدهاند. شمار زیادی از این دانشجویان سالانه دو بار میان کابل و دهلی رفت و آمد میکنند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، حریم هوایی پاکستان در یکی از پرترددترین مسیرهای هوایی جهان قرار دارد که خاور دور را به اروپا و خاورمیانه وصل میکند.
این مسیر هوایی به دلیل تنشها پاکستان و هند در کشمیر، برروی تمامی پروازها هواپیماهای خارجی مسدود شد. با بسته شدن حریم هوایی پاکستان، شرکتهای هندی که به افغانستان پرواز داشتند نیز پروازهای خود را به حالت تعلیق درآوردند.
شماری دیگر از شرکتهای هواپیمایی از خطوط دیگر برای رسیدن به جنوب شرق آسیا استفاده کردند. آنان به دلیل بسته بودن فضای پاکستان، از مسیر ایران و سایر کشورها استفاده میکردند که باعث طولانی شدن زمان پرواز و افزایش قیمت تیکت شد.
گفتنی است که با طولانی شدن مسدود ماندن مسیر هوایی پاکستان، اداره هوانوردی ملکی کشور هفته گذشته خبر از افتتاح دو مسیر بدیل داد. در خبرنامه این نهاد آمده بود که دو خط پروازی جدید از غرب به شرق کشور و برعکس گشایش یافته که این دو خط امکان عبور از تاجیکستان به چین و آسیای شرقی را فراهم میکند.