صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک شهروند سیک زمین‌های خود را از غاصبان پس گرفت

یک شهروند سیک زمین‌های خود را از غاصبان پس گرفت

یک شهروند سیک کشور که زمینهایش از سوی زورمندان غصب شده بود، موفق شد ملکیت خود را دوباره به دست آرد.
دلیپ سنگهـ که باشندۀ ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار است، به صدای امریکا گفته که سه سال پیش زمانی که به دلیل ناامنی از قریه آدم خیل بیرون شده و در شهر جلال آباد مسکن گزید، برخی از زرومندان محلی ملکیت هایش را در قریه آدم خیل و شمشپور غصب کردند.
آقای سنگهـ گفت که پس از این مدت چارۀ دیگری نداشت جز اینکه برای به دست آوردن دوبارۀ جایدادش دست به کار شود.
دلیپ سنگهـ گفت که در گذشته دست داشتن مسئولین محلی به ویژه نهادهای عدلی با غاصبین، سبب شده بود تا او نتواند ملکیت هایش را دوباره به دست آرد.
اما این بار مقامهای محلی روز دوشنبه ۱۵(۲۴ سرطان) پس از مراحل حقوقی ۲۰جریب زمین او را دوباره برایش سپردند.
او گفت: "ما قباله شرعی داریم، بیجای دعوا ننمودیم، همه چیز را ثبت داریم، به این مردم معلوم نیست ولی همه زنان و مردم قریه آمدند و شهادت دادند، ما از این زمین دست خود را شسته بودیم میگفتیم که ظالمان با ما چه میکنند، توقع بازپسگیری آن را نداشتیم، شرمیدند و به قضا آمدند و انگشت ماندند که ما زمین را تسلیم میکنیم."
دلیپ سنگهـ، از حکومت به ویژه ادارۀ ننگرهار خواست که دهها جریب ملکیت‌‌ هندوها و سیک ها را که در نقاط مختلف این ولایت غصب شده است، از چنگ غاصبان بیرون کند.
هجرتالله رحمانی، ولسوال سرخرود گفته که در گذشته به عرایض هندو ها و سیک ها در این ولسوالی توجه صورت نگرفته بود و اکنون تلاش ها برای پسگیری ملکیتهای آنان از چنگ غاصبان جریان دارد.
آقای رحمانی گفته که: "من این موضوع را تعقیب کردم، اسناد شرعی به دست داشتند، با قاضی آن را شریک ساختم، فیصله قضا را گرفتم و بعداً بالای آن به جدیت و شدت کار کردم، پولیس را به محل فرستادم و عملاً ملکیت دلیپ سنگهـ را به وی تسلیم دادم."
ولسوالی سرخرود سایر هندو ها و سیک های افغان را ترغیب کرد تا برای کسب دوباره ملکیت های شان در این ولسوالی، عارض شوند.
مقامها در ولایت ننگرهار میگویند که در این زمینه گام های جدی برداشته خواهد شد.
عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته که زمین های دلیپ سنگهـ به حمایت والی و اقدامات مسئولان ولسوالی، به او برگشتانده شد.
خوگیانی افزوده: "ما در صورت عارض شدن اهل هنود در بازپس‌‎گیری ملکیتهای آنها اقدام میکنیم."
اقلیت های دینی در شهر جلال آباد مدعی اند که ۱۰۰ جریب زمین در ننگرهار، و در مجموع در ولایات شرقی در حدود ۲۰۰ جریب زمین شان توسط مردم، به ویژه زورمندان محلی غصب شده است. آنها از حکومت خواستند تا ملکیتهای شان را استرداد کند.
این در حالی است که شماری اندکی از خانواده های هندو و سیک در افغانستان باقی مانده اند.
سال گذشته در جریان یک حمله انتحاری بر گروهی از هندو ها و سیک های افغان در این ولایت ۲۰ تن از بزرگان این اقلیت دینی کشته شدند.