صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طغیان رودخانه آمو؛ دیواره‌ بند آبگردان یتیم‌تپه در تخار در حال فروریزی است

طغیان رودخانه آمو؛  دیواره‌ بند آبگردان یتیم‌تپه در تخار در حال فروریزی است

منابع محلی ولایت تخار در شمالشرق کشور تایید کرده که دیواره بند آبگردان "یتیم تپه" که بر روی رودخانه آمو ساخته شده بود، در حال فروریزی است.
عبدالبصیر، رئیس حوزه دریایی پنجپایین در ولایت تخار به بیبیسی گفته که بخشی از دیواره بند آبگردان "یتیم تپه" در ولسوالی ینگی قلعه تخریب شده و در صورت عدم توجه با خطر فروریزی کامل مواجه است.
او میگوید که برای جلوگیری از تخریب دیواره این بند دولت دیوارهای محافظتی ایجاد کرده که آن نیز برای مدت زیادی قادر به محافظت از دیوار این بند نخواهد بود.
این بند آبگردان قادر به آبیاری ۳۰ هزار هکتار زمین است.
قرار بود که این بند باعث جلوگیری از جاری شدن سیل شود ولی اکنون تهدیدی برای باشندگان این منطقه تبدیل شده است
این بند کوچک و کانال مرتبط به آن حدود شش کیلومتر طول دارد و با هزینه بیشتر از ۱۸ میلیون دالر آمریکایی از کمک بانک توسعه آسیای ساخته شده است.
براساس اعلام وزارت انرژی و آب ساخت این بند در سال ۲۰۱۵ توسط این وزارت آغاز و در سال ۲۰۱۸ به اتمام رسید.
ماههای سرطان و اسد به دلیل آب شدن یخچالهای طبیعی در کوههای بدخشان، فصل طغیان رودخانه مرزی آمو میان افغانستان و تاجیکستان است. طغیانی که هرسال به هزاران جریب زمین، باغ و صدها خانه مسکونی در ولسوالیهای چاه آب، درقد، ینگی قلعه و دشت قعله ولایت تخار تخریب میکند و یا به آن آسیب وارد میکند. دلیل تخریب بخشی از دیواره این بند و نابودی کامل آن هم طغیان رودخانه آمو اعلام شده است.
راز محمد فیض، رئیس پیشین اداره احیا و انکشاف دهات ولایت تخار میگوید که این بند بافت زنجیرهای ندارد و از بلاکهای سیمانی جداگانه ساخته شده که مقاومت در برابر طغیان روخانه و فشار آب را ندارد.
مقامهای وزارت انرژی و آب گفته که برای بررسی این بند آبگردان بهزودی هیأت فنی را از کابل به تخار اعزام میکند.
رودخانه آمو از بدخشان در شمال شرق افغانستان سرچشمه گرفته و از ولایتهای قندوز، بلخ، جوزجان و فاریاب میگذرد.
طغیان این رودخانه باعث میشود که سالانه بیشتر از یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر ساحل رودخانه با خطر آب گرفتگی روبرو باشد.