صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار از رشد سریع جمعیت؛ نفوس کشور تا سال 2050، دو برابر خواهد شد

 هشدار از رشد سریع جمعیت؛  نفوس کشور تا سال 2050، دو برابر خواهد شد

وزارت اقتصاد، اداره احصاییه مرکزی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نسبت به رشد سریع جمعیت هشدار دادند و گفتند که اگر وضعیت همینگونه ادامه یابد، شمار نفوس کشور
تا سال ۲۰۵۰، دو برابر خواهد شد.
بر اساس آمارهای اداره احصاییه مرکزی، جمعیت کشور در سال ۲۰۰۴ میلادی ۲۱.۶ میلیون نفر تخمین شده بود، اما در سال ۲۰۱۸ این آمار با ده میلیون افزایش  به ۳۱.۶ نفر میلیون رسیده است.
جاوید رسولی رئیس اداره احصاییه مرکزی روز پنجشنبه 20 سرطان که به مناسبت "روز جهانی جمعیت" سخنرانی میکرد، گفت که رشد جمعیت اکنون حدود دو درصد است و اگر همین گونه رشد کند، تا سال 2050 میلادی، 62 میلیون جمعیت خواهیم داشت.
آقای رسولی همچنین افزود که حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل میدهند و حدود ۴۸ درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال سن دارند.
بر اساس آمارهای اداره احصاییه مرکزی، حدود هفتاد درصد از جمعیت کشور روستانشین و ۲۴ درصد شهرنشین و حدود پنج درصد هم کوچی هستند.
میزان باروری هر زن در کشور ۵.۳ طفل گزارش شده در حالیکه این میزان در چین ۱.۶، ترکمنستان ۲.۱، ایران ۱.۹، پاکستان ۳ و تاجکستان ۲.۸ کودک است.
به نقل از گزارش اداره احصاییه، شمار اعضای هر خانواده در کشور حد اوسط  ۷ نفر تخمین شده که در مقایسه با کشورهای همسایه به مراتب بزرگتر است.
رشد نفوس عامل افزایش فقر
وزارت اقتصاد نیز با نگرانی از رشد سریع جمعیت کشور میگوید که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ میلادی، میزان تولیدات ناخالص داخلی کشور رو به افزایش بوده، اما عاید سرانه پس از سال ۲۰۱۲ از ۶۴۱ دالر به ۵۲۰ دالر کاهش یافته است. یکی از دلایل عمدۀ کاهش در عاید سرانه را رشد نفوس کشور تشکیل میدهد.
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد که در این نشست حضور داشت، گفت که این وزارت با در نظرداشت رشد سریع نفوس و رشد بطی اقتصادی، در هماهنگی نزدیک با وزارت صحت عامه، ادارۀ مرکزی احصائیه و معلومات و اداره جمعیت سازمان ملل متحد، روی پالیسی ملی نفوس کار میکند تا توازن منطقی میان رشد نفوس و رشد اقتصادی، به میان آید.
در کنار آن، وزارت اقتصاد پیشنهاد رشد بیش از ۷درصد را از طریق تمرکز بر تعویض ۱۰ قلم از اجناس وارداتی و حمایت از تولیدات داخلی با نظرداشت مزیت نسبی و رقابتی کرده است.
وزیر اقتصاد کشور گفت که تطبیق این استراتیژی میتواند در کاهش فقر، کاریابی و کاهش کسری تجاری، نقش اساسی داشته باشد. در مراسم؛ مصطفی مستور وزیر اقتصاد، احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، دیوه صمدی، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه و کوفی کوامی، رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای افغانستان، سخنرانی کردند.
روز جهانی نفوس، همه ساله در سراسر جهان تجلیل می شود. موضوع رشد و کمیت نفوس به عنوان یکی از اصلهای اساسی برای برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی در عصر کنونی به شمار می رود.
گفتنی است که جمعیت جهان در سال ۱۹۷۴ چهار میلیارد نفر بوده و این آمار در سال ۲۰۱۱ به ۷ میلیارد افزایش یافته است. افغانستان هم از جمله کشورهایی به شمار میرود که رشد نفوس در آن چشمگیر دانسته شده است.