صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: در 18 سال گذشته همه روزه قیمت جنگ را پرداخته‌ایم

 رئیس جمهور:  در 18 سال گذشته همه روزه  قیمت جنگ را پرداخته‌ایم

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور میگوید که مردم افغانستان در 18 سال گذشته همه روزه قیمت جنگ را پرداخته است.
آقای غنی که دیروز (چهارشنبه، 19 سرطان) در پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه علیه فساد اداری با عنوان "حرکت به سوی صلح، فرصت حساب دهی" سخنرانی میکرد، گفت که تصامیم ما برای صلح، بیانگر این است که ما قیمت جنگ را میدانیم.
او افزود که بر اساس گزارش بانک جهانی، از زمان کودتای هفتم ثور سال 1357 تا کنفرانس بن در سال 2001 میلادی، افغانستان بر اثر جنگ، 240 میلیارد دالر خساره دیده است.
رئیس جمهور تأکید کرد که "در ۱۸ سال گذشته شرایط مساعد برای صلح وجود نداشت، اما اکنون زمان برای برقراری صلح آماده شده است و باید از آن استفاده اعظمی نمائیم." او افزود که "عقب رفتن برای ملت ما نه قابل قبول است و نه ممکن می باشد."
آقای غنی با اشاره به اینکه حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح، تمام پیششرطها را برداشت، گفت که "راهکار من، راهکار صلح است، این وطن صلح میخواهد و ما صلح را میآوریم."
او گفت، در چهل سال گذشته برای بار اول ما ثابت کردیم که آتشبس خواب و خیال نیست، بلکه واقعیت است و تأکید کرد که "مذاکرات هدفمند باید بین دولت و طالبان صورت گیرد و باید با قوۀ عقلانیت مشکلات را حل کنیم و اراده و نیت نیز در این امر مهم است."
روند صلح افغانستان در ماههای اخیر شتاب بیشتر گرفته است. به منظور پایان جنگ در افغانستان، امریکا تاکنون هفت بار با گروه طالبان مذاکره کرده و همچنین سه نشست بینالافغانی با حضور چهرههای سیاسی، زنان و فعالان مدنی و نمایندگان طالبان برگزار شده است.
اما گروه طالبان هنوز حاضر نشده است که با حکومت افغانستان به صورت مستقیم گفتگو و مذاکره کند. دولت افغانستان تأکید میکند، تنها حکومت افغانستان به عنوان نماینده مشروع مردم، میتواند توافقنامه نهایی صلح را امضا کند و در غیر این صورت، هیچ توافقنامهای، منجر به پایان جنگ نخواهد شد.
در روزهای گذشته ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که انتظار میرود توافق نامه ابتدایی صلح با طالبان تا ماه سپتامبر امضا شود و بعد از این توافقنامه، مذاکرات جدی آغاز خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که متن این توافقنامه ابتدایی در حال تهیه شدن است و اگر روی آن توافق شد، تا اوایل ستپامبر اعلام خواهد شد.
مبارزه با فساد
رئیس جمهور کشور در بخشی از سخنان خود به مبارزه با فساد اداری در ادارات دولتی اشاره کرد و گفت که مبارزه با این پدیده، کار فردی نیست.
او تأکید کرد که راهکار مبارزه با فساد به صورت واضح پایه گذاری شده است و افزود که اما مبارزه با فساد " کار یک فرد نه، بلکه کار دولت و تمام جامعه است." پییر مایودون، سفیر اتحادیه اروپا که برگزار کننده این نشست بود، در سخنرانی خود گفت که "امروز ما میخواهیم توجه خود را به نقش مبارزه با فساد  قبل از توافقنامۀ صلح، در جریان آن و بعد از آن متمرکز سازیم."
او تأکید کرد که پروسه صلح افغانستان و پروسه انتخابات، باید به گونه موازی به پیش برده شود و افزود که انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان تعیین شده آن برگزار شود.
اتحادیه اروپا همه ساله کنفرانسی را زیر عنوان مبارزه با فساد اداری در افغانستان برگزار میکند و تلاش میکند که راه حل مبارزه با فساد در این کنفرانسها، ارائه شود.
حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری و کاهش آن، استراتژی ملی مبارزه با فساد را طرح و تصویب کرده است و همچنین یک محکمه ویژه برای مقامات عالی رتبه دولتی که متهم به فساد هستند، ایجاد کرده است. در این محکمه، پرونده مقامهای ارشد حکومت، بررسی میشود.