صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در بيست دانشگاه دولتى مراکز انکشاف مسلکى ايجاد مى شود

در بيست دانشگاه دولتى مراکز انکشاف مسلکى ايجاد مى شود

  در بيست دانشگاه دولتى هجده ولايت کشور، به هدف ارتقاى ظرفيت هاى علمى استادان، ترويج فرهنگ تحقيق و شيوه هاى جديد تدريس، مراکز انکشاف مسلکى ايجاد مى شود.
موافقتنامۀ ايجاد اين مراکز، دیروز ميان سرپرست وزارت تحصيلات عالى و رؤساى دانشگاه هاى يادشده در کابل امضا شد.
عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در نشست امضای این تفاهمنامه ها گفت که این مراکز در دانشگاه های بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، تخنیکی غزنی، لغمان، پکتیا، پروان، سید جمال الدین افغان کنر، تخار، هلمند، علوم زارعت و تکنالوژی افغانستان در هلمند، لوگر، نیمروز، پکتیکا، پنجشیر، سمنگان، سرپل و دایکندی ایجاد خواهد شد.
وی افزود که هدف از ایجاد این مراکز، تقویت دانشگاه، ارتقای ظرفیت استادان، ترویج فرهنگ تحقیق و شیوه های جدید آموزشی و بهتر شدن امور مديريتى دانشگاه ها می باشد.
او گفت که در اين مراکز، از سوى وزارت تحصيلات عالى ورکشاپ ها تدوير مى شود.
به گفته او، بخش تدارکاتی ایجاد این مراکز، مربوط وزارت تحصیلات عالی بوده و نظارت از اين روند مربوط به دانشگاه ها مى شود.
بالاکرزی همچنان گفت که دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی هم می تواند مراکز انکشاف مسلکی استادان را با مصرف مالی خود ایجاد نماید.
به گفته او وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه هاى خصوصى را در بخش دایر کردن ورکشاپ ها همکاری خواهد کرد.