صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان دو مسیر هوایی جدید ایجاد کرد

افغانستان دو مسیر هوایی جدید ایجاد کرد

اداره هوانوردی ملکی اعلام کرده است که در پی بسته ماندن فضای پاکستان بر روی پروازهای افغانستان، دو مسیر جدید هوایی ایجاد شد.
در خبرنامه این نهاد آمده دو خط پروازی جدید از غرب به شرق کشور و برعکس گشایش یافته که این دو خط امکان عبور از تاجیکستان به چین و آسیای شرقی را فراهم میکند. اداره هوانوردی افزوده که در این زمینه افغانستان با تاجیکستان به توافق رسیده است.
این نهاد افزوده که این مسیر روز دوشنبه (17 سرطان) با صدور یادداشتی رسمی گشایش یافت و رسما به مسیرهای پروازی منطقه افزوده شد.
محمد قاسم وفاییزاده، رئیس اداره هوانوردی گفت که قبل از این مسیرهای هوایی در کشور از شمال به جنوب بود و امکان عبور از شرق به غرب و برعکس وجود نداشت.
او افزود که با ایجاد دو خط پروازی جدید از غرب به شرق و بر عکس، سهولت برای خطوط هوایی برای عبور از افغانستان، بدون وارد شدن به فضای پاکستان فراهم شده است.
به نقل از بیبیسی؛ آقای وفایی زاده استفاده از فضای پاکستان را برای افغانستان مهم خواند و گفت که برای باز شدن این مسیر با اسلام آباد و دهلی در حال مذاکره است.
این نهاد افزوده که گشایش این دو مسیر هوایی، فاصله پروازها میان شرق و غرب آسیا را کوتاه میکند و انتظار میرود شرکتهای هواپیمایی دبی، قطر، امارات و سایر شرکتها از این مسیر استفاده کنند.
اداره هوانوردی کشور افزوده که گشایش مسیرهای جدید با استقبال شرکتهای هواپیمایی و انجمن بینالمللی شرکتهای هوایی ( IATA ) مواجه شده است.
این نهاد فعال سازی این دو خط پروازی جدید را برای تقویت ظرفیت فضای افغانستان برای پروازهای عبوری مهم خوانده است. آقای وفاییزاده گفت که بسته ماندن فضای پاکستان موجب کاهش تعداد پروازهای عبوری از افغانستان شده و این کشور حدود ۲۷ میلیون دالر متضرر شده است.
با تشدید تنش میان هند و پاکستان در اوایل بهار امسال، اسلام آباد حریم هوایی خود را مسدود و به هیچ هواپیمایی اجازه عبور از فضای پاکستان را نداد.
این روند باعث شده که به حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ پرواز که از سایر کشورها از فضای افغانستان میگذشتند و بعد از خاک پاکستان عبور میکردند نیز ممنوعیت پرواز وضع شود.
با ادامه این روند شرکتهای هندی که به افغانستان پرواز داشتند، پروازهای خود را به حالت تعلیق درآوردند.
به دلیل بسته بودن فضای پاکستان، اکنون هواپیماهایی که از افغانستان میگذرند از مسیر ایران و سایر کشورها به پروازشان ادامه میدهند. این وضع باعث طولانی شدن زمان پرواز و افزایش قیمت تیکت شده است.