صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: انتظار می‌رود نشست بین‌الافغانی دوحه به گفت‌وگوی مستقیم طالبان با دولت منجر شود

 رئیس اجرائیه:  انتظار می‌رود نشست بین‌الافغانی دوحه به گفت‌وگوی مستقیم  طالبان با دولت منجر شود

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور گفته انتظار میرود که سومین "نشست بینالافغانی" برای صلح زمینهساز مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان شود.
سومین "نشست بینالافغانی" میان طالبان و چهرههای سیاسی و اجتماعی افغانستان در دوحه پایتخت قطر، با میزبانی آلمان و قطر اکنون برای دو روز ادامه داشت.
طالبان تاکنون حاضر به گفتوگوی مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان نشدهاند. با آن که برخی از چهرههای شرکتکنند اعضای دولت هستند اما آنها به نمایندگی از دولت نه بلکه "در حد صلاحیت و اختیارات فردی" در این نشست شرکت کردند.
آقای عبدالله با اظهار قدردانی از آلمان و میزبانی کشور قطر برای برگزاری این اجلاس گفت که انتقادهایی نیز از ترکیب هیأت افغانستان که به این اجلاس دعوت شده، وجود دارد.
او افزود که آلمان تلاش کرده تا ساختار هیأت به گونهای باشد که "تا حد ممکن نمایندگی خوب از مردم افغانستان کنند".
رئیس اجرائیه با اشاره به حملههای مرگبار روزهای گذشته که در کابل و غزنی از سوی طالبان انجام شد، گفت که اگر هدف از این حملهها امتیازگیری در جریان مذاکره باشد، "یک فکربیجا و مفکوره غلط است". او تاکید کرد که "از راه کشتن مردم بیگناه کسی نمیتواند امتیاز بگیرد". در حمله روز یکشنبه (16 سرطان)  طالبان در ولایت غزنی دستکم ۱۲ نفر کشته و ۱۷۹ نفر زخمی شدند که به گفته سازمان ملل بیشتر از ۵۰ نفر از آنان دانشآموزان بودند. در حمله هفته گذشته در کابل نیز دستکم شش نفر کشته و ۱۰۵ نفر از جمله ۵۱ دانشآموز زخمی شدند.