صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات ریاست مجلس؛ نمایندگان برای دومین بار درگیر شدند

 انتخابات ریاست مجلس؛  نمایندگان برای دومین بار درگیر شدند

اعضای مجلس نمایندگان بر سر تعیین رئیس مجلس، برای دومین بار باهم درگیر شدند و نتوانستند انتخابات سری برای تعیین سرنوشت یک رأی مورد اختلاف را برگزار کنند.
بر اساس تصاویری که از جلسه عمومی دیروز (چهارشنبه، 29 جوزا) مجلس نمایندگان در شبکههای اجتماعی نشر شده، دهها نماینده در جایگاه هیأت رئیسه قرار دارند و چند مرد در حال تخریب میز کار رئیس مجلس هستند و شماری دیگر نیز وسایل روی میز را پرتاب میکنند.
بر اساس گزارشها، صبح دیروز، نمایندگان حامی میررحمان رحمانی، نامزدی که بیشترین رای را در انتخابات داخلی به دست آورده بود، او را به جایگاه ریاست نشاندند که این کار با واکنش نمایندگان حامی نامزد رقیب او، کمال ناصر اصولی، مواجه شد.
قرار بود دیروز اعضای مجلس نمایندگان برای تأیید یا ابطال یک رأی جنجالی در انتخابات ریاست مجلس، رأیگیری سری برگزار کنند، اما مخالفتها باعث شد که این انتخابات برگزار نشود و نمایندگان باهم درگیر شوند.
یکی از نمایندگان مجلس که خواسته نامش برده نشود به بیبیسی گفته که طرفداران کمالناصر اصولی، رقیب آقای رحمانی برای ریاست مجلس نمایندگان، حاضر به رایگیری مخفی یا علنی برای تعیین تکلیف "رای مشکوک" نشدند.
این نماینده گفته بعد از اینکه حامیان آقای اصولی حاضر به رایگیری نشدند، طرفداران آقای رحمانی او را به جایگاه ریاست مجلس نمایندگان بردند ولی طرفداران آقای اصولی مانع از حضور او در جایگاه شدند و حتی کرسی ریاست را پایین انداختند.
تنشها از کجا آغاز شد؟
در انتخابات ریاست مجلس نمایندگان، میر رحمان رحمانی، نماینده ولایت پروان 123 رأی و کمال ناصر اصولی، نماینده ولایت خوست، 55 رأی گرفت.در روز انتخابات 247 نماینده در مجلس حضور داشت و فرد برنده باید 124 رأی میگرفت.
اما یک موضوع دیگر توجه همه را جلب کرد و آن این بود که بعد از شمارش آرا و تفکیک آرای معتبر، باطل و سفید، مشخص شد که 244 رأی به صندوق ریخته شده و رأی سه نفر دیگر مفقود بود و یا اینکه آنها رأی نداده بودند.
این موضوع سبب اعتراض آقای رحمانی و طرفداران او شد. آنها میگفتند فرمول پنجاه جمع یک بر اساس آرای ادامه ازص1- داخل صندوقها باید محاسبه شود، که با این منطق آقای رحمانی با ۱۲۳ رأی، برنده میبود. مخالفان آقای رحمانی اما میگفتند که بر اساس قوانین و لوایح وظایف داخلی گفته شده است که برنده فردی است که آرای پنجاه جمع یک نمایندگان حاضر در مجلس را به دست آورده باشد، که در این صورت آقای رحمانی به دست نیاورده و لذا رئیس نیست.
در آن روز، پس از یک ساعت قطع شدن نشرات زنده مجلس، رئیس موقت مجلس اعلام کرد که براساس بررسی کمیته تخنیکی، آقای رحمانی آرای لازم را بدست آورده و رئیس مجلس نمایندگان است، اما کمال ناصر اصولی و طرفداران او این تصمیم را نپذیرفتند و فردای آن روز مانع نشستن آقای رحمانی بر کرسی ریاست مجلس شدند. در روزهای بعد و با بررسی بیشتر صندوقها، یک رأی مربوط به آقای رحمانی که یک نقطه در پایین آن قرار داشت، پیدا شد و جنجال تازهای خلق کرد.
هواداران آقای رحمانی میگفتند که این رأی درست است و آقای رحمانی رئیس مجلس است، اما مخالفان او میگفتند که این رأی باطل است و انتخابات ریاست مجلس باید دوباره و بین نامزدان جدید برگزار شود.
با دور تازه درگیری و تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان، مشخص نیست که این نزاع و تنش چه زمانی پایان خواهد یافت.
بیش از یک و نیم ماه از افتتاح دور هفدهم شورای ملی میگذرد، اما اعضای مجلس نمایندگان هنوز نتوانستهاند اعضای هیأت رئیسه مجلس را انتخاب کنند.
تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس، تازگی ندارد. دور دور شانزدهم مجلس نیز نمایندگان بعد از برگزار شش انتخابات، نتوانستند رئیس مجلس را انتخاب کنند و سرانجام توافق شد که فردی از قوم ازبیک به عنوان رئیس مجلس انتخاب شود و عبدالرئوف ابراهیمی، بر اساس این توافق ریاست مجلس را به عهده گرفت.