صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جمع‌آوری عواید ترانسپورتی الکترونیکی شود

جمع‌آوری عواید ترانسپورتی الکترونیکی شود

شماری از نمایندگان شرکتهای ترانسپورتی و باربری با راه اندازی گردهمایی اعتراضی خواهان عملی شدن فرمان رئیس جمهور مبنی بر جمعآوری عواید ترانسپورتی از طریق بانکها شدند.
شماری از نمایندگان شرکتهای ترانسپورتی و باربری دیروز (چهارشنبه، 29 جوزا) در یک حرکت اعتراضی در شهر کابل با موترهای نوع 404 شان از منطقه چمن حضوری حرکت و در مقابل وزارت فواید عامه، تجمع نموده و خواهان اخاذیهای غیر قانونی شدند.
حاجی حسام الدین یکی از نمایندگان شرکت مسافربری گفت:" ما با این حرکت خود خواهان عملی شدن فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر لغو کتابچه عواید ترانسپورتی میباشیم."
وزارت ترانسپورت، توسط کتابچهای که مخصوص هر موتر مسافربری و باربری است عواید ترانسپورتی خویش را جمعآوری میکند.
یک ماه قبل، محمداشرف غنی رئیس جمهور با صدور فرمانی وزارت ترانسپورت را مکلف ساخت که کتابچههای جمعآوری عواید ترانسپورتی را لغو کرده و کارتهای الکترونیکی را جهت جمع آوری عواید ترانسپورتی به شرکتهای ترانسپورتی توزیع نماید و همچنان در چهار دروازه کابل ترمینال معیاری دولتی ایجاد کند.
اما حالا نمایندگان شرکتهای ترانسپورتی مسوولان وزارت ترانسپورتی را به تعلل در عملی شدن این فرمان متهم کرده میگویند که مسوولان وزارت ترانسپورت نمیخواهند که فرمان رییس جمهور عملی شود.
حاجی حسام الدین گفت:" محصول هر تُن بار در کتابچه وزارت ترانسپورت 70 افغانی است ولی کارمندان وزارت ترانسپورت از هر تُن بار ما 3 هزار افغانی محصول تحت عنوان جمع آوری عواید ترانسپورتی میگیرند و باز در کتابچه 70 افغانی نوشته میکنند یعنی 70 افغانی به خزانه دولت میرود و متباقی را خودشان  حیف و میل میکنند".
وی بیان داشت که یک ماه قبل آقای غنی فرمان لغو کتابچههای محصول ترانسپورتی که مملو از فساد است را صادر کرد. اما مسوولان وزارت ترانسپورت به دلیل اینکه این فرمان به نفع شان نیست در عملی شدن آن تعلل میکنند.
در همین حال عبدالقهار یکی دیگر از نمایندگان شرکتهای ترانسپورتی گفت:" اگر فرمان رییس جمهور مبنی بر لغو  کتابچه و ایجاد ترمینال معیاری عملی نشود ما دست به اعتراضات گسترده خواهیم زد."
وی گفت:" اگر این کتابچه لغو نشود ما مجبور هستیم که شرکتهای ترانسپورتی خویش را برای مدتی طولانی بسته نماییم درآن صورت مسئول هرنوع عواقب ناگوار ناشی از آن نیز وزارت ترانسپورت خواهد بود."
خواستیم دراین باره دیدگاه مسوولان وزارت ترانسپورت را نیز با خود داشته باشیم اما با تماسهای مکرر موفق به آن نشدیم.