صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واقعۀ دیگر پولیو در ولایت ارزگان ثبت شد

واقعۀ دیگر پولیو در ولایت ارزگان ثبت شد

مقامهای محلی ولایت ارزگان تایید کرده اند که یک واقعه مثبت پولیو در این ولایت به ثبت رسیده است. در سه ماه گذشته، این سومین واقعه مثبت پولیو در ولایت ارزگان است.
داکتر سیف الدین، مسوول برنامه کمپاین واکسین پولیو در ولایت ارزگان روز سه شنبه (۲۸ جوزا) به صدای امریکا گفته که کودک مبتلا به پولیو بیش از دو سال عمر دارد.
آقای سیف الدین افزوده: "خانواده این کودک مبتلا به پولیو در منطقه مهرآباد در مربوطات شهر ترینکوت زندگی میکند و این خانواده تا اکنون از این منطقه به جای دیگری سفر نکرده است."
مقامهای محلی ولایت ارزگان گفته اند که سال گذشته کمپاین واکسین ضد پولیو در منطقه مهرآباد به دلیل مشکلات امنیتی تطبیق نشده و نیز در جریان سه ماه گذشته، شمار اندکی از کودکان در این منطقه واکسین ضد پولیو شده اند.
عبدالشکور نصر، رئیس معافیت کتلوی حوزه جنوب به صدای امریکا گفته که ادامه ثبت واقعات مثبت پولیو در جنوب افغانستان، نگرانیهای زیادی را به وجود آورده است.
آقای نصر افزوده: " قبل از این واقعه هفت واقعه پولیو در جنوب افغانستان ثبت شده است. که با این واقعه جدید برای کودکان افغان یک تهدید بزرگ است". در حدود سه ماه گذشته این نهمین واقعه پولیو است که در افغانستان به ثبت رسیده است. از ماه حمل سال خورشیدی تا اکنون، سه واقعه مثبت پولیو در ولایت ارزگان، دو واقعه مثبت پولیو در کندهار، سه واقعه در هلمند و یک واقعه مثبت پولیو در ولایت کنر به ثبت رسیده است.