صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس بانک مـرکزی کشور استعفا کرد

رئیس بانک مـرکزی کشور استعفا کرد

خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی کشور از سمت خود استعفا کرد و رئیس جمهور غنی نیز استعفای او را از ریاست بانک مرکزی پذیرفته است.
ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی کشور گفته است که آقای صدیق به دلیل مشکلات شخصی و بیماری، از سمت خود استعفا داده است.
رئیس بانک مرکزی کشور در حالی استعفا داده است که این روزها نرخ دالر در مقابل پول افغانی، افزایش چشمگیریافته است و یک دالر به بیش از 80 افغانی رسیده است.
آقای صدیق، در سال 1394 با اخذ رای تأیید از مجلس نمایندگان، کار خود را به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور آغاز کرد، اما در زمان ریاست او، نرخ پول افغانی در برابر اسعار خارجی، همیشه در حال نوسان بود. زمانی که آقای صدیق ریاست بانک مرکزی کشور را به عهده گرفت، نرخ یک دالر در باراز ارز افغانستان، 57 افغانی بود، اما اکنون نرخ دالر به بیش از 80 افغانی رسیده است.
آقای صدیق، در زمان ریاستش چندین بار از "کاذب بودن" افزایش نرخ دالر سخن گفته بود، ولی در آخرین صحبتش حدود یک ماه پیش، ناچیز بودن تولیدات داخلی و کسر میزان تجارت خارجی را عامل کاهش ارزش افغانی عنوان کرد. او همچنین مسایل سیاسی و امنیتی در داخل و تنشهای منطقهای را نیز از عوامل دیگر کاهش ارزش افغانی دانست.
در روزهای گذشته و در پی افزایش نرخ دالر در برابر افغانی، مسئله قاچاق دالر از افغانستان به ایران وشهر دبی نیز خبرساز شد و شماری از شهروندان کشور با راه اندازی یک کمپاین در شبکههای اجتماعی، به این مسئله اعتراض کردند.
شهروندان کشور با استفاده از هشتگ #دالر_کجا_می رود؟ اعتراض خود را نسبت به قاچاق دالر از افغانستان به خارج انتقاد کردند و گفتند که این مسئله روی زندگی مردم در افغانستان تأثیر منفی گذاشته و باعث شده است که نرخ مواد اولیه و اجناس در بازارهای افغانستان، افزایش چشمگیر یابد.