صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ثبت نام تقویتی انتخابات؛ بیش از 400 هزار نفر ثبت نام کرده‌اند

ثبت نام تقویتی انتخابات؛  بیش از 400 هزار نفر  ثبت نام کرده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید از آغاز "روند ثبت نام تقویتی" انتخابات ریاست جمهوری تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سراسر کشور ثبت نام کردهاند.
این روند شامل حال کسانی میشود که تازه به کشور بازگشته باشند، سن هجده سال را در روز انتخابات تکمیل کنند، نامهایشان در فهرست رایدهندگان قبلی درست درج نشده باشد، از یک حوزه به حوزه دیگر نقل مکان کرده باشند یا هم به حکم قانون، از حقوق مدنی محروم نشده باشند.
حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز (۲۷ جوزا) در یک نشست خبری گفت که تاکنون ۲۶۴ هزار مرد و ۱۳۸ هزار زن در ۳۳ ولایت ثبت نام کردهاند.
همچنین در ولایت غزنی حدود دو هزار و ۵۹ نفر ثبت نام کردهاند؛ از این میان ۶۶۲ نفر آنان زنان هستند. براساس آمار کمیسیون انتخابات در انتخابات گذشته پارلمانی ۹.۵ میلیون نفر ثبت نام کرده بودند.
افرادی که در روند جدید ثبت نام میکنند، به تعداد افرادی که برای انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده بودند، افزوده خواهد شد.
روند ثبت نام تقویتی" که شامل ۳۳ ولایت میشود از تاریخ هجدهم جوزا آغاز شد و تا هشتم سرطان ادامه خواهد داشت.
براساس تقویم کمیسیون انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری کشور در ۶ میزان سال جاری خورشیدی برگزار میشود.
به گفته این کمیسیون اکنون ۴۱۷ مرکز ثبت نام رایدهندگان در ۳۳ ولایت و ۱۰۴ مرکز در ولایت غزنی فعال است.
در نظر بود که شمار این مراکز در سی و سه ولایت، ۴۵۸ و در ولایت غزنی ۲۴۷ باشد.
به گفته خانم نورستانی در ولایت غزنی ۱۴ مرکز به دلیل عدم موافقت ریاست معارف و ۲ مرکز دیگر به دلیل مخالفت بزرگان قومی مسدود مانده است.
زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکنون دوبار به تاخیر افتاده است و دادگاه عالی کشور حکم کرد که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه کار اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان قانونی است.
امنیت و چالشها
تامین امنیت نیز یکی از چالشهای جدی فرا راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خوانده شده است اما بسم الله وزیری، لوی درستیز کشور هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که برای تامین امنیت انتخابات در هماهنگی با نهادهای امنیتی دیگر مشغول کار هستند.
او گفت:"ما در زمینه انتقال مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی و تامین امنیت انتخابات سهم فعال خود را داریم و این برنامهها عملی خواهد شد"