صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت: 1700 زن در سال گذشته به دلیل سرطان سینه جان‌های شان را از دست داده‌اند

 وزارت صحت: 1700 زن در سال گذشته به دلیل سرطان سینه جان‌های شان را از دست داده‌اند

وزارت صحت عامه کشور میگوید که در سال 2018 میلادی بیش از 3000 خانم به سرطان سینه مصاب گردیده که بیش از 1700 آنان، جانشان را از دست دادهاند. وزارت صحت عامه، دیروز (یکشنبه، 26 جوزا) نخستین سمپوزیم ملی سرطان سینه را در کابل راه اندازی کرد.  این سمپوزیم به هدف معیاری ساختن خدمات تشخیص و تداوی سرطان سینه، با اشتراک متخصصان (داخلی و خارجی) و شماری داکتران از تمام ولایات کشور راه اندازی گردید.
در این سمپوزیم متخصصان بخشهای مربوطه داشتههای شان را در پیوند به تداوی و چگونگی مبارزه با این بیماری در کشور ارائه میکنند.
داکتر فدامحمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحتعامه، راه اندازی این سمپوزیم را برای بلند بردن سطح آگاهی مردم و کاهش مرگ و میر ناشی از امراض سرطان سینه در کشور مهم عنوان کرده گفت:" عدم آگاهی مردم از علایم سرطانها به ویژه سرطان سینه و اشتباهات در تشخیص این امراض از جمله عوامل عمدۀ پیشرفت امراض سرطان میباشند."
معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه، سرطان را دومین علت مرگ و میر در جهان عنوان نموده، گفت که سرطان بعد از امراض قلبی، دومین علت مرگ و میر در جهان است. در سال 2018 میلادی، بیش از 18 ملیون انسان به سرطانهای گوناگون مبتلا گردیدند، که در این میان 10 ملیون آن جانهای خود را از دست داده اند.
همچنان معین عرضه خدمات صحی تأکید نمود: در افغانستان30  الی 40 هزار افغان، به امراض سرطانی مبتلا هستند، که تنها در سال 2018 میلادی، ما شاهد 20 هزار واقعات جدید سرطان در کشور بودیم، که با تأسف بیش از 15 هزار آن، جان های شان را از دست داده اند.
به گزارش جمهور، براساس معلومات وزارت صحت عامه، شایع ترین نوع سرطان در افغانستان، سرطان معده، روده، جوف دهن و پروستات در مردان بوده و در زنان سرطان سینه میباشد. در سال 2018 میلادی بیش از 3000 خانم به سرطان سینه مصاب گردیده و بیش از 1700 آنان، جانشان را از دست داده اند.
از سوی هم بانو شینکی کروخیل نماینده مردم در پارلمان، که خود او در گذشته مبتلا به سرطان سینه بود، تشخیص زود هنگام سرطان سینه را مبنی بر تداوی این بیمار بسیار مهم دانست و گفت که راه اندازی این چنین برنامه ها در جهت بلند بردن آگاهی مردم در پیوند به علایم و کاهش این بیماری مؤثر است.
قابل یاد آوری است که وزارت صحت عامه برای تشخیص و تداوی امراض سرطان در کشور، بخشهای تشخیص و تداوی امراض سرطانی را در شفاخانه های جمهوریت، استقلال، صحت طفل اندارگاندی و نیز مرکزهستوپتالوژی (تشخیص امراض سرطانی) را در لابراتوارهای مرکزی کابل ایجاد نموده است. همچنان این وزارت در نظردارد تا دو باب مرکز صحی تشخیص و تداوی امراض سرطانی را با ظرفیت 10 بستر در ولایتهای هرات و بلخ در سال جاری ایجاد نماید.