صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون شکایات انتخاباتی آمادگی‌اش را از ثبت شکایات روند ثبت‌نام تقویتی رای دهندگان اعلام کرد

کمیسیون شکایات انتخاباتی آمادگی‌اش را از ثبت شکایات روند ثبت‌نام تقویتی رای دهندگان اعلام کرد

کمیسیون شکایات انتخاباتی با آغاز روند ثبتنام تقویتی و رای دهندگان ولایت غزنی، اعلام کرد که آمادگی کامل
برای ثبت شکایات دارد. محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه ۲۲ جوزا در یک نشست خبری در کابل گفت که همزمان با آغاز پروسه ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام رای دهندگان ولایت غزنی، کمیسیون شکایات به تمام کارمندان مسلکی خویش در مرکز و ولایات هدایت داده تا اعتراضات و شکایات را در این خصوص ثبت و رسیدگی کنند.
سخنگوی کمیسیون شکایت انتخابات علاوه کرد: افزون بر دفاتر ولایتی و مرکزی؛ در۳۵ مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت کابل، کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی حضور دارند و همچنان در سایر ولایات، تیمهای سیار این کمیسیون؛ از روند ثبت اعتراضات و شکایات شهروندان نظارت میکنند.
او از تمام شهروندان خواست که اگر شاهد مواردی از تخطی، تخلف و هرگونه اعمالی که به روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان صدمه وارد میکند، بودند، میتوانند شکایات خویش را درفرمهای مخصوص شکایات، به صورت رسمی در دفاتر ولایتی و مرکزی کمیسیون شکایات ثبت کنند.
بر اساس فقره ۱ ، ۹ و ۳۳ ماده نود و هشتم قانون انتخابات؛ ثبت نام بیش از یک بار در فهرست رای دهندگان؛ ممانعت در ثبت نام یا تهیه فهرست رای دهندگان؛ تغییر، تبدیل یا از بین بردن اسناد مربوط به فهرست رای دهندگان تخلف انتخاباتی محسوب میشود، که متخلف آن محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.
همچنین بر اساس جزء ۱ فقره ۱ ماده سی ام قانون انتخابات؛ رسیدگی به موارد اعتراض بر فهرست رای دهندگان که در جریان انتخابات مطرح میشود، از صلاحیت های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است.
کمیسیون مستقل انتخابات، روز شنبه 18 جوزا روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان و رای دهندگان ولایت غزنی را آغاز کرد و قرار است این روند هشتم سرطان پایان یابد.
سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در این نشست خبری همچنین از آغاز روند ثبت نام کاندیدان بست کمیشنری ولایتی این کمیسیون خبر داد و علاوه کرد که علاقمندان واجد شرایط، میتوانند مطابق ماده 31 قانون انتخابات به مدت یک هفته اسناد و مدارک خویش را به کمیسیون مرکزی شکایات تسلیم کنند.