صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انستیتوت اقتصاد و صلح: افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان است

انستیتوت اقتصاد و صلح:  افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان است

انستیتوت اقتصاد و صلح، با انتشار گزارش سال ۲۰۱۹ خود از وضعیت صلح جهانی، افغانستان را ناامنترین کشور در جهان معرفی کرده است.
این انستیتوت که در استرالیا موقعیت دارد همه ساله فهرستی از ردهبندی کشورها براساس میزان صلحآمیز بودنشان را منتشر میکند که در آن، به وضعیت صلح، هزینههای اقتصادی آن و چگونگی تقویت صلح در جوامع مختلف توجه میشود.
بررسی صلحآمیز بودن کشورها در این گزارش، در سه مرحله انجام میشود: سطح امنیت و مصوونیت در جامعه؛ میزان خشونتهای موجود داخلی و یا بینالمللی در کشور؛ و سطح نظامیگری در آن.
در گزارش سال ۲۰۱۹، افغانستان جانشین سوریه شده است که سال گذشته، بیشترین میزان تنش در آن به ثبت رسیده بود. سوریه، سودان جنوبی، یمن و عراق، چهار کشور دیگریاند که فهرست پنج کشور ناامن جهان در سال ۲۰۱۹ را تشکیل میدهند.
در آن سوی دیگر فهرست، ایسلند، به عنوان صلحآمیزترین کشور جهان، در صدر جدول باقی مانده است؛ موقفی که این کشور از سال ۲۰۰۸ تا حالا، همه ساله به آن دست یافته است. نیوزیلند، اتریش، پرتگال و دنمارک، دیگر کشورهای موسوم به "پنج بهترین" کشور در زمینۀ صلح و امنیت محسوب شده اند.
هزینههای ناامنی
براساس این گزارش، هزینههای اقتصادی ناامنی در افغانستان در سال ۲۰۱۸، برابر با ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.
این گزارش همچنین گفته که میزان اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی افغانستان ظرف پنج سال گذشته، رو به کاهش بوده است. این آمار در حالی منتشر میشود که ظرف ماههای اخیر، تلاشها در داخل و بیرون افغانستان برای پایان دادن به جنگ در این کشور شدت گرفته است.
مقامات امریکایی و دولت افغانستان تاکید دارند که جنگ در این کشور راه حل نظامی ندارد و برای پایان دادن به آن، جناحهای درگیر ناگزیر اند از طریق گفتگو و مذاکره با هم به تفاهم برسند.
با این حال، چندین دور مذاکراتی که تا حالا با نمایندگان طالبان برگزار شده، روی کاهش خشونتها در افغانستان تاثیری نداشته است.