صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی در هرات ۱۹ میلیون دالر هزینه می شود

برای ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی در هرات ۱۹ میلیون دالر هزینه می شود

مقام های محلی در هرات، می گویند که با اتمام واحدهای مسکونی در "شهرک رهایشی سعادت" در ولسوالی زنده جان این ولایت، مشکل ۲۵۰۰ خانواده مهاجر و بازماندگان نیروهای امنیتی برطرف میشود.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات، امروز با هیات اتحادیه اروپا حین بازدید از جریان کار پروژه اعمار واحدهای رهایشی در شهرک سعادت ولسوالی زنده جان، از همکاری مالی اتحاديه اروپا به خاطر تمويل پروژۀ ساخت مسکن در این شهرک قدردانی کرد.
آقای رحیمی افزود که قرار است امور توسعوی شهرک سعادت، مطابق ماستر پلان تفصیلی که از سوی وزارت شهرسازی منظور شده است، با همکاری موسسات بین المللی تسریع یابد.
وی همچنان علاوه کرد که بر اساس این ماسترپلان، در کنار ساخت سرپناه و توجه به امور آبرسانی و توسعوی این شهرک، جاده های اصلی و فرعی آن نیز به شکل پخته اعمار می شود.
والی هرات به مسئولان ذیربط هدایت داد تا در راستای تامين امنيت شهرك و كارمندان موسسات، توجه جدی داشته باشند.
او از باشندگان این ولسوالی نیز خواست تا با مسئولان این پروژه همکاری تنگاتنگ داشته باشند.
با این حال، احمد جاوید نادم رئیس امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هرات گفت: «از جمله طرح های روی دست، ساخت سرپناه می باشد که از جمله سه مدل نمونوی مسکن، یک نمونه آن مورد تایید مقام ولایت و هیات همراه قرار گرفته است.»
مواد ساختمانی این سرپناهها از منابع محلی تمویل میشود و هزینه آن نیز از سوی موسسات بین المللی پرداخت میشود.
نيكلاس نماينده بخش انكشافی اتحاديه اروپا در افغانستان نیز کمک فراهم ساختن تسهیلات زندگی به شهروندان به ویژه مهاجرین و خانواده های بی بضاعت را از اولویتهای کاری این اتحادیه دانست.
او گفت: «اتحاديه اروپا بزرگترين پروژه ها را به خاطر حمايت از مهاجرين و افراد بی بضاعت روی دست دارد.»
شهرک سعادت که مخصوص خانواده های مهاجرین و بازماندگان «شهدای» نیروهای امنیتی است، سنگ تهداب این شهرک بر اساس گفته های مقام های محلی هرات، در سال ۱۳۸۱ گذاشته شده بود که بعد از این مدت کار ساخت مسکن در این شهرک به سرعت آغاز شده است.
بنا به گفته مقام های محلی، این شهرک در سی و پنج کیلومتری غرب شهر هرات، در ساحه دوهزار جریب زمین ساخته شده است که گنجایش صدها خانواده را دارد.