صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: آیت‌الله محقق کابلی نقش مهمی در روشنگری و راهنمایی جامعه اسلامی داشت

 رئیس جمهور:  آیت‌الله محقق کابلی نقش مهمی در روشنگری و راهنمایی جامعه اسلامی داشت

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در واکنش به وفات آیتالله محقق کابلی، گفته است که او "از پرچم داران و پیشگامان جهاد ومبلغ ارزشهای دینی واسلامی بوده، نقش مهمی در روشنگری و راهنمایی جامعۀ اسلامی داشته است."
آیتالله قربانعلی محقق کابلی، از مراجع تقلید برجسته شیعیان دوشنبه شب و در سن 91 سالگی، بر اثر بیماری که عاید حالش بود، در شهر قم ایران درگذشت.
درگذشت آیتالله محقق کابلی با واکنش گسترده مقامات دولتی و شهروندان کشور مواجه شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، در پیامی به همین مناسبت، وفات او را "یک ضایعه بزرگ" برای جامعه روحانیت کشور دانست.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز وفات آیتالله محقق کابلی را "یک ضایعه جبران ناپذیر" خوانده است. آقای دانش گفته است که آیتالله محقق نخستین مرجع تقلید از میان هزارهها و شیعیان افغانستان بود و در یک مقطع بسیار حساس تاریخی، "طلسم انحصار مرجعیت را شکست."
معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که آیتالله محقق کابلی این تصمیم را در پاسخ به نیاز و مطالبات مردم و مقتضیات زمان و اصرار و حمایت شهید عبدالعلی مزاری، شهید وحدت ملی کشور، گرفت.
برگزاری مراسم فاتحه در ارگ
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در پیامی که به مناسبت وفات آیتالله محقق کابلی منتشر کرده، نوشته است که مراسم فاتحه او با اشتراک علمای اهل تسنن و تشیع در ارگ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در پیام آقای غنی آمده است که این مراسم، هفته آینده برگزار میشود.
این نخستین بار خواهد بود که برای یک مرجع تقلید شیعیان، در ارگ ریاست جمهوری کشور مراسم فاتحه برگزار میشود و علمای اهل تسنن و تشیع در آن اشتراک میکنند.
آیت الله محقق کابلی در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در منطقه ترکمن از مربوطات ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان دیده به جهان گشود و پس از کسب آموزش های ابتدایی، صرف، نحو و فقه را نیز از علمای منطقه آموخت.
وی با ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای علمی و فقهی در کشور های عراق و ایران، سرانجام در سال ۱۳۷۳ خورشیدی مرجعیت شیعیان افغانستان را پذیرفت.