صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک کارمند رسانه‌ای دیگر به قتل رسید؛ نی خواستار پیگری شد

یک کارمند رسانه‌ای دیگر به قتل رسید؛  نی خواستار پیگری شد

سخی بلوچ، کارمند بخش تخنیک رادیو- تلویزیون ملی در ولایت زابل، شام یکشنبه (19 جوزا) ناپدید شده و بیستوچهار ساعت بعد جسدش توسط مردم محل در منطقهی خالا در سه کیلومتری جنوب شهر قلات مرکز این ولایت پیدا شد. او از دو سال به این سو، در این سمت کار میکرد.
نی، نهاد حمایت کننده از رسانههای آزاد افغانستان روز سهشنبه 21 جوزا با نشر اعلامیهای ضمن محکوم کردن این واقعه، گفته که حکومت باید عاملان قتل کارمند بخش تخنیک رادیو تلویزیون ملی در زابل را دستگیر و به پنجهی قانون بسپارد.
این نهاد در اعلامیه خود از حکومت خواسته که حفاظت از جان خبرنگاران و کارمندان رسانهها را در اولویت کاری خود قرار دهد.
عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر نی میگوید، حکومت مکلف است عاملان قتل کارمند تخنیک رادیو تلویزیون ملی در زابل را دستگیر کرده و پنجهی قانون بسپارد. همچنان حکومت باید نتیجهی تحقیقاتش پیرامون دلایل قتل آقای بلوچ را با رسانهها شریک کند.
گفتنی است که در سال روان میلادی، این پنجمین مورد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانهای در کشور است. از سال 1381 تا به حال، بیشتر از 105 خبرنگار و کارمندان رسانهای در کشور کشته شدهاند که پروندۀ اکثریت این قتلها به دلایل مختلف بررسی نشده است.
نی میگوید که متأسفانه خبرنگاران و کارمندان رسانهای در افغانستان مصونیت ندارند.
با تشکیل حکومت وحدت ملی، کمیته مشترک رسانه و حکومت تشکیل شد و این کمیته توانست حدود ۱۷۰ پرونده خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کند.
اما نهادهای حامی رسانهها و خبرنگاران میگویند که بررسی این پروندهها نتوانسته جلوی خشونتها را بگیرد و یا از آن بکاهد.