صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک مقام امریکایی به آسوشیتدپرس: قلمرو داعش در افغانستان رو به گسترش است

 یک مقام امریکایی به آسوشیتدپرس:  قلمرو داعش در افغانستان رو به گسترش است

یک مقام استخباراتی امریکا که در افغانستان در حال اجرای مأموریت است، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که گروه داعش پس از شکست در عراق و سوریه، در تلاش گسترش حضور و نفوذ در افغانستان است. او افزوده است که داعش در حال سربازی گیری در مناطق شمالی افغانستان است.
این مقام امریکایی که نخواسته است نامش در گزارش ذکر شود، با اشاره به حملات اخیر داعش در افغانستان گفته که این حملات تمرینی برای انجام حملات بزرگتر در اروپا و امریکا است.
به گفتۀ این مقام امریکایی، جنجگویان داعش با تسلط بر مناطق و ارتفاعات کلیدی، میتوانند به پول، سلاح و تجهیزات به آسانی دسترسی داشته باشند و از آنجا حملات شان را برنامهریزی، تمرین، تسهیل و تسریع بخشند.
با اینحال، مقامهای وزارت دفاع کشور فعالیتهای پراکنده داعش را در مربوطات ولسوالیهای اچین، خوگیانی و ساحه سفید کوه ننگرهار تایید کردهاند.
زبیر عارف، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بدون واکنش مشخص به اظهارات این مقام استخباراتی امریکا گفته که: "در حصه گزارش ما کدام نظر نمیدهیم...داعش یک تهدید است؛ اما به این سطحی نیست که آن را بسیار یک مشکل جدی فکر کنیم؛ به خاطر اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توانایی این را دارند که هر گروه تروریستی که علیه منافع افغانستان و علیه هم وطنان ما بجنگد، آنها را محو کنند".
اما شماری از تحلیلگران به این باور اند که پس از شکست داعش در سوریه و عراق، احتمالاً افغانستان پایگاه جدید برای جنگجویان آن گروه خواهد بود.
بروس هوفمن، رئیس مرکز مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون امریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که داعش "منابع هنگفت را در افغانستان سرمایهگذاری کرده است".
با آنکه سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید دارد که عملکرد داعش در تضاد با باورهای عمومی افغانها است و به گفتۀ وی در برابر آن گروه حتا مردم محل نیز خیزش کرده اند، شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار گفته اند که داعش در آن ولایت حضور گسترده دارد.
اجمل عمر، عضو شورای ولایتی ننگرهار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است "تنها در جریان همین ماه، داعش وارد کنر شد و تعداد زیاد شان در اینجا نیز به جاهای دیگر رسیده اند."
حضور داعش در ساحات شرقی  کشور سبب بیجاشدن شماری از ساکنان آن ساحات شده است.
فرمان الله شیرزاد، که حدود دو ماه پیش روستای خود را در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ترک کرده است، دلیل اصلی فرارش را برخورد داعشیان با زنان و نامصؤن بودن زندگی در زیر سیطرۀ داعش عنوان کرده است.
آقای شیرزاد به آسوشیتدپرس گفته است "داعش یک گروه خطرناک است. چراکه اکثراً این تبلیغات نیز میشود که آنان زنان را باخود میبرند و به وقار و حیثیت شان احترام قایل نیستند. دلیل اصلی ترک جای ما همین است و زندگی ما نیز در خطر بود."
گروه داعش که در اواخر سال ۲۰۱۴ در شرق افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار حضور یافت، تا کنون مسئولیت شمار زیاد حملات مرگبار بر قوای امنیتی و غیرنظامیان افغان را پذیرفته است.