صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری؛ یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه است

ارگ به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری؛  یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه است

ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به ادعای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر پایان دوره کاری رئیس جمهور در اول ماه جوزا گفته است که "یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی ستره محکمه" است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیروز (دوشنبه، 30 ثور) در یک کلیپ ویدیویی که بعد از نشست خبری شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به رسانهها فرستاده، گفته است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این نشست خبری "کدام صحبت و پیام تازهای نداشتند و صحبتهای قبلی خود را تکرار کردند."
آقای مرتضوی گفته که" به اطلاع ملت افغانستان رسانیده میشود که یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمیتوانند به میل خود قانون را تفسیر کنند."
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افزوده که علاوه بر این، فقره ششم ماده 104 قانون انتخابات در رابطه به "مقامهای انتخابی" صراحت دارد و اظهار امیدواری کرده که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به این ماده از قانون انتخابات نیز مراجعه کنند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از 12 نامزد است، دیروز در یک نشست خبری گفتند که اگر رئیس جمهور غنی در اول جوزا به کارش پایان ندهد، کشور وارد بحران خواهد شد.
محمد حنیف اتمر، یکی از این نامزدان گفت: "اول جوزا یک روز مهم برای عمل به قانون، دموکراسی و پایبندی رهبران سیاسی افغانستان به ارزشهای مردمسالاری خواهد بود. روز امتحان برای رئیس جمهور است."
او افزود "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر ستره محکمه فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاعی فشار وارد کند و سوء استفاده کند، در کشور بیثباتی حتمی است."
آقای اتمر گفت که اگر رئیس جمهور به خواستههای آنها بیتوجهی کند، سه اقدام را در پیش خواهند گرفت؛ در قدم اول اتمام حجت خواهند کرد. سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور فشار وارد خواهند کرد و در نهایت به تمام گزینهها و اقدامات قانونی صلحآمیز متوسل خواهند شد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیش از این طرح "حکومت سرپرست" را پیشنهاد کرده بود، اما حکومت در واکنش به آن گفت که این طرح هیچگونه اساس قانونی ندارد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی بر پایان کار رئیس جمهور در اول ماه جوزا تأکید میکند که ستره محکمه کشور ادامه کار رئیس جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تأیید کرده است.
ادامه کار رئیس جمهور بعد از اول ماه جوزا بیسابقه نیست. در سال 1389 نیز دولت نتوانست انتخابات ریاست جمهوری را قبل اول جوزا برگزار کند و ادامه کار حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با انتقادات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مواجه شد.
از جمله، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور فعلی، ادامه کار آقای کرزی را بعد از اول جوزا غیرقانونی دانست. اکنون شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با استناد به این واکنش آقای غنی، ادامه کار او را بعد از اول جوزا غیرقانونی میداند.
اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته است که این اظهارات آقای غنی قبل از اعلام نظر ستره محکمه در مورد ادامه کار رئیس پیشین بیان شده و بعد از اینکه ستره فیصله خود را در این مورد اعلام کرد، آقای غنی به فیصله ستره محکمه "تمکین" کرد.