صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند بررسی کمک‌های غیرنظامی امریکا به افغانستان آغاز شد

روند بررسی کمک‌های غیرنظامی امریکا به افغانستان آغاز شد

سفارت امریکا در کابل و وزارت مالیه کشور اعلام کردهاند که روند بررسی کمکهای غیرنظامی امریکا به افغانستان، آغاز شده است.
بر اساس اعلامیهای مشترک سفارت امریکا و وزارت مالیه، حکومت افغانستان و امریکا این روند را از دیروز ( سه شنبه، 24 ثور/ 14 می) آغاز کرده و تا آخر ماه جاری میلادی ادامه دارد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه و همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه از جانب افغانستان و آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیایی جنوبی و مرکزی، از جانب امریکا، این بررسی ر ا انجام میدهند.
در اعلامیه مشترک سفارت امریکا و وزارت مالیه آمده است که بررسی کمکهای غیرنظامی امریکا به افغانستان، به درخواست رئیس جمهور غنی و تأیید ایالات متحده امریکا صورت میگیرد.
این بررسی متمرکز بر بخشهای همکاریهای استراتژیک، هماهنگی با اولویتهای انکشافی حکومت افغانستان، دستاوردها و شناسایی چالشها است.
در اعلامیه آمده است که " مطابق این بررسی از شفافیت، پاسخگوئی و اولویت بندی کمکهای غیر نظامی ایالات متحده در افغانستان، تقویت نهادهای افغانستان و رفاه مردم افغانستان حمایت گردیده و جانبین موافقت مینمایند که کمکهای غیر نظامی امریکا همچنان باید در حمایت از مردم افغانستان و تقویت خود کفائی این شرکت برشنا اعلام کرد که فهرست دهها زورمند را که بین یکصد هزار تا یک میلیون افغانی از پول برق این شرکت قرضدار هستند را به لوی سارنوالی فرستاده است.
امانالله غالب رییس شرکت برشنا، دیروز (سهشنبه، 24 ثور) در مراسم امضای قرارداد 10 پروژه برقرسانی با شرکتهای داخلی و خارجی در کابل گفت که پس از این اسامی افرادی که پول برقشان را نمیپردازند را افشا خواهد کرد.
آقای غالب گفت:" فهرست 164 نفر از مقروضین شرکت برشنا که در پرداخت صرفیه برقشان زورگویی میکردند به لوی سارنوالی فرستاده شده است."
وی بیان داشت که سر از امروز (چهارشنبه، 25 ثور) کمپاین افشا سازی نام این اشخاص آغاز میگردد که هر روز نام، وظیفه و محل سکونت یک تن آنها از طریق شبکههای اجتماعی و رسانههای جمعی پخش میگردد.
آقای غالب با بیان اینکه مقروضین پایینتر از مبلغ یک صدهزار افغانی به لوی سارنوالی معرفی نشدهاند گفت:" تنها فهرست مقروضین که بالاتر از 100 هزار الی یک میلیون افغانی قرضدار شرکتاند را به لوی سارنوالی فرستادیم."
آقای غالب در مورد امضای پروژههای برق رسانی نیز گفت:" هزینه پروژههای که امروز با شرکتهای مختلف برقرسانی به امضا رسیده است حدود 348 میلیون افغانی می‌‌باشد که شامل نصب و انستالیشن شبکههای  توزیعی در چندین ولسوالی ولایت هرات میباشد."
وی بیان داشت که در آینده نزدیک، 11 پروژه برق رسانی در نقاط مختلف کشور به بهرهبرداری سپرده خواهند شد.
آقای غالب گفت که این پروژهها در ولایات کابل، جوزجان، بغلان، خوست، پنجشیر و قندهار بوده که کار آنان تکمیل شده و به زودی افتتاح میشود. افغانستان با آنکه سالانه به ارزش 300 میلیون دالر انرژی برق از کشورهای همسایه خریداری میکند، تاهنوز هم نتوانسته که مشکل برق در بیشتر ولایات و حتی در پایتخت را به شکل اساسی حل کند.