صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داوود زی: چهره‌های سیاسی نباید در مورد لویه‌جرگه مشورتی، قضاوت زودهنگام کنند

 داوود زی:  چهره‌های سیاسی نباید در مورد لویه‌جرگه مشورتی، قضاوت زودهنگام کنند

محمد عمر داوودزی، رئیس کمیسیون برگزاری لویهجرگه مشورتی صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، در واکنش به تحریم لویه جرگه مشورتی صلح توسط شماری از چهرههای سیاسی، گفت که نباید سیاسیون ما در مورد این جرگه قضاوت زودهنگام کنند.
آقای داوودزی، روز سهشنبه 3 ثور در نشستی در کابل گفت که برخی از چهرههای سیاسی معتقدند که رئیس جمهور از لویهجرگه مشورتی، سوءاستفاده میکند، اما من به آنان اطمینان میدهم، از این جرگه برای اهداف شخصی استفاده نخواهد شد.
طی دو هفته اخیر، شماری از نامزدان ریاست جمهوری و چهرههای سیاسی، جرگه مشورتی صلح را به دلایل مختلف از جمله سوء استفاده رئیس جمهور، تحریم کردند.
آقای داوودزی در واکنش به اقدام این افراد گفت که چهرههای سیاسی ما نباید این جرگه را که جزئی از فرهنگ و سنت ماست، تحریم کنند.
او افزود: "اگر بعد از لویهجرگه مشخص شد که دولت از این جرگه سوءاستفاده کرده است، در آن صورت ما در این مورد جوابگو خواهیم بود."
قرار است لویه جرگه مشورتی صلح، نهم ثور سال جاری در کابل با حضور 2500 تن نماینده از سراسر کشور برگزار شود و تا سه روز در مورد گفتگوهای صلح با نمایندگان مردم مشوره شود.
افرادی که این جرگه را تحریم کردهاند بر این باورند که جرگه مشورتی صلح نیست بلکه کمپاینی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است؛ به این دلیل جرگه را تحریم کردهاند.
در پی تحریم این افراد، شماری از کارشناسان و مخالفان سیاسی حکومت میگویند که جرگه مشورتی صلح، دیگر مشروعیت کافی را ندارد.
رئیس کمیسیون برگزاری لویهجرگه مشورتی صلح اما گفت که در افغانستان دو نوع لویهجرگه وجود دارد: یکی از آنها لویهجرگه قانون اساسی است که تمام شرایط آن تعریف شده و نوع دوم لویهجرگه مشورتی است که این جرگه به رئیس جمهور مشوره میدهد.
او اضافه کرد که این حق رئیس جمهور است که در مواقع ضروری از مردم مشورت بخواهد و چنین لویهجرگههایی را در کشور برگزار کند.
آقای داوودزی بیان کرد، در یک سال گذشته تحولاتی در عرصه صلح کشور به وقوع پیوسته، گفتمانهایی در این زمینه انجام شده، نشستهایی بین طالبان و امریکاییها صورت گرفته است که نیاز است این نشستها سازماندهی شود. او گفت این اقدامات پراکنده و گفتمانهای متفرق باید به یک سمت کشیده شود و با یک شیوه این اقدامات، وحدت عمل پیدا کند که لویهجرگه، بهترین گزینه برای این مورد است.
دیدار رئیس جمهور از محل برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، به منظور بررسی کارکردها و تدابیر امنیتی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، به این مکان رفت.
آقای غنی در بازدیدش از همکاریهای وزارت امور داخله، دفاع، اداره مستقل ارگانهای محلی و دیگر ادارهها سپاسگزاری کرد و گفت که نتیجه بحث ملی جرگه، تاثیر تلاشهای شما را هموطنان، منطقه و جهان خواهند دید که ما به عنوان ملت واحد و منسجم، همیشه مسایل خویش را از طریق جرگهها و مشورتها حل کردهایم.
رئیس جمهور افزود که مزیتهای لویه جرگه این است که هیچ کسی آن را سانسور نمیتواند و نمایندگان ملت میتوانند به گونه آزادانه نظریات، پیشنهادات و مشورههایشان را مطرح کنند. این مربوط لویه جرگه مشورتی و نمایندگان مردم است که حدود پروسۀ صلح را چگونه ترسیم میکنند.
او گفت که مشوره یک اصل اسلامی و جرگه و مشارکت اصل و ارزش ملی ما است و باید جدی گرفته شود. نمایندگان ملت را برای وصل دعوت کردهایم، نه برای فصل، پس جرگه مشورتی صلح از شخص نه، بلکه جرگۀ نظام و وصل است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد که لویه جرگۀ مشورتی صلح برای این خاص خواهد بود که نمایندگان تمام ولایات، ولسوالی ها و اقشار در آن اشتراک میکنند و هر نماینده، باید این طور فرض کند که از تمام کشور نمایندگی میکند.
او تصریح کرد که لویه جرگۀ مشورتی صلح تمام افکار را در خصوص صلح به بحث منسجم و منظم مبدل کند. آقای غنی ادامه داد، برای صلح شرایط ملی، منطقوی، اسلامی و بین المللی فراهم شده و محدودیتهای موجود در این عرصه از میان رفته است.
رئیس جمهور گفت که صلح یک رویا بود که بعضی اوقات از آن یاد میشد، اما احساس نمیشد که آمدنی است و ما آنرا در زندگی مشاهده میکنیم. از دو سال گذشته بدینسو صلح از حاشیه به متن آمده است و هر افغان در خصوص صلح فکر میکند.
در پی این تلاش ها، لویه جرگه مشورتی صلح قرار است برگزار شود تا 2500 نماینده که از سراسر کشور حضور مییابند روی چارچوب مذاکرات با طالبان، به حکومت مشورت بدهند.