صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانمارک، هالند و ناروی از روند صلح به رهبری افغانستان حمایت می‌کنند

 دانمارک، هالند و ناروی از روند صلح به رهبری افغانستان  حمایت می‌کنند

  سفرای کشورهای دانمارک و هالند و شارژدافیر سفارت ناوری در کابل، در دیدار با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، حمایت خود از روند صلح به رهبری دولت
افغانستان را اعلام کردند.
بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، نیکولای پتیرسن سفیر دانمارک، ارنست نورمان سفیرهالند و پیرآلبرت ایلساس شارژدافیر سفارت ناروی در افغانستان دیروز (شنبه، 24 حمل) با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، دیدار کردند.
آنها در این دیدار "بر حفظ دستاوردهای هجده ساله افغانستان مخصوصا در زمینههای حقوق بشر، حقوق زنان، آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی" تأکید کردهاند و آن  را در راستای پروسه صلح مهم و اساسی عنوان کردهاند.
سفرای کشورهای هالند و دانمارک و شارژدافیر سفارت ناوری در افغانستان "بر اصل هماهنگی و وحدت نظر میان اتحادیه اروپا، آمریکا و دولت افغانستان در پروسه صلح افغانستان" تأکید کردهاند.
آنها افزودهاند که "دستاوردهای هجده سال اخیر افغانستان بخشی از ارزشهای مشترک میان افغانستان و همکاران بین المللی افغانستان میباشند و در قبال حفظ این ارزشها همه سهیماند."
علاوه بر این، آنها با اشاره به اعلام همکاری اخیر اتحادیه اروپا با افغانستان افزودهاند که اتحادیه اروپا، افغانستان را در راستای صلح پایدار، اصلاحات، تجارت با کشورهای منطقه و  نیز بعنوان تضمین کننده پروسه صلح کمک همه جانبه خواهد کرد.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از همکاری کشورهای اتحادیه اروپا با مردم و دولت افغانستان ابراز خرسندی کرده و برادامه این همکاری ها تأکید کرده است.
آقای دانش گفته است که "علیرغم اختلاف نظرهای سیاسی میان حکومت و اپوزیسیون  در افغانستان، در خصوص چارچوب و اصول اساسی صلح توافق نظر جمعی به وجود آمده است."
او افزوده که "اصل نظام جمهوری اسلامی، انتخابات، حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیتها، آزادی بیان و رسانهها، از جمله اصول اساسی پروسه صلح می باشند که دولت و تمام رهبران سیاسی افغانستان روی آن ها وحدت نظر دارند."
روند صلح افغانستان در ماههای اخیر شدت بیشتر گرفته است. حکومت برای پیشبرد روند صلح، تعیین هیأت مذاکره کننده و تعریف خطوط سرخ دولت در گفتگوهای صلح، به تازگی شورای رهبری مصالحه را ایجاد کرده است.
دولت افغانستان تأکید میکند که روند صلح باید به رهبری و مالکیت افغانستان به پیش برود. شمار زیادی از کشورهای جهان، به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حمایت خود را از صلح به رهبری دولت افغانستان اعلام کردهاند.