صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتصاب صرافان کشور ؛ قاتلان کودک شش ساله اعدام شوند

اعتصاب صرافان کشور ؛ قاتلان کودک شش ساله اعدام شوند گزارش : علیرضا احمدی

صرافان سراسر کشور در اعتراض به کشته شدن دختر شش ساله یک صراف، دست به اعتصاب کاری زدند و خواستار اعدام قاتلان مهسا شدند.
مهسا احمدی دختر شش ساله یک صراف بود که حدود یک هفته پیش در محدوده حوزه یازده امنیتی شهر کابل توسط دو تن ربوده شد و دو روز بعد از اختطاف، کشته شد.
قاضی میرافغان صافی، رئیس اتحادیه سراسری صرافان افغانستان، روز شنبه 25 حوت با آغاز اعتصاب کاری صرافان کل کشور، گفت که اختطافگرانی که مرتکب قتل شدهاند باید به اشد مجازات یعنی اعدام، محکوم شوند.
آقای صافی افزود که طی یک سال گذشته، 12 مورد اختطاف صراف یا اعضای خانواده آن به وقوع پیوسته که سه مورد آن کشته، دو مورد نامعلوم و بقیه در بدل پول رها شدهاند. او نگفت که در قبال رهایی تاکنون صرافان چه مقدار پول دادهاند اما گفت که در موردی که در جریان هستم، 500 و 200 هزار دالر امریکایی به اختطاف گران داده شده است.
رئیس اتحادیه سراسری صرافان افغانستان همچنین با انتقاد از حکومت، گفت که در برخی از موارد، اختطاف گران از امکانات دولتی برای ربودن سوء استفاده کردهاند. او همچنین افزود که دولت نیز توجه چندانی به این موضوعات ندارد.
آقای صافی هشدار داد که اگر حکومت قادر به تامین امنیت و اجرای عدالت نباشد، صرافان مجبور هستند در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کنند.
حاجی دادگل حضرتزی، معاون اتحادیه سراسری صرافان افغانستان ضمن درخواست اعدام اختطافگران، گفت که ما نمیخواهیم از پول مالیهای که میدهیم اختطافگران در زندانها بخورند و چاق شوند.
آقای حضرتزی از دولت خواست که اختطافگران را به زودی محاکمه و به صورت علنی اعدام کند. او به دولت پیشنهاد کرد که گفتههای نهادهای حقوق بشری نیز توجهی نکند.
کشته شدن این دختر شش ساله طی چند روز گذشته واکنشهای جدی نیز در شبکههای اجتماعی داشته است. شهروندان نیز با نشر عکس این کودک، خواستار اعدام اختطافگران شدهاند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز کشته شدن مهسا احمدی را جنایت وحشیانه خواند و به نهادهای عدلی و قضایی دستور داده که عاملان این رویداد را به گونه "جدی" مجازات کنند.
اختطافگران نیز اعتراف کردهاند که بعد از آنکه مهسا را ربودند، درخواست 300 هزار دالر کرده بودند اما زمانی که خانواده مهسا پولیس را در جریان گذاشت، او را خفه کردند.
پولیس کابل نیز گفته است که جسد این دختر را بعد از دستگیری اختطافگران از ناحیه یازدهم شهر کابل از داخل یک جوی فاضلاب پیدا کردند. به گفته پولیس، اختطافگران، همسایه خانواده مهسا در ناحیه یازدهم شهر کابل در محله "۳۱۵ خیرخانه" بودهاند.
مرتضی احمدی پدر مهسا نیز گفت که تنها خواست من از رئیس جمهور و نهادهای عدلی این است که قاتلان مهسا محکوم به اعدام شوند.
او زمانی که در مورد کشته شدن دخترش سخن میزد، تمامی حاضران گریه میکردند.
در این گردهمایی اعتراضی، صرافی دیگر که فرزند نوجوانش سال گذشته اختطاف و سپس کشته شده بود، نیز با تاکید بر اعدام اختطاف گران، گفت که اگر قاتل پسرم اعدام میشد، دیگر امروز این واقعه به وقوع نمیپیوست.
اتحادیه صرافان با نشر قطعنامهای مدعی شد که سه تن از اختطافگران و قاتلان صرافان در زندانها هستند که باید دولت آنان را اعدام کنند و همچنین چند اختطافگر دیگری که طی چند سال گذشته صرافان را به قتل رساندهاند را شناسایی و مجازات کنند.
این اتحادیه همچنین با ابراز نگرانی از روند اختطافها، گفتند که تا زمانی که دولت اقدامی مؤثر نکند و عدالت تامین نشود، صرافیهای خود را باز نمیکنند.
سال گذشته نیز صرافان به دلیل طرزالعمل کاری بانک مرکزی برای صرافان، دست به اعتصاب کاری زدند که باعث ایجاد مشکلاتی برای شهروندان شد.
گفتنی است که به دلیل نبود سیستم بانکداری نوین و آشنا نبودن مردم به بانکداری، اکثر مبادلات پولی توسط صرافیهای کشور انجام میشود.