صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله عبدالله، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

عبدالله عبدالله، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

عبدالله عبدالله، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ۳۰ جدی در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد.
در تکت انتخاباتی آقای عبدالله عنایتالله بابر فرهمند به عنوان معاون اول و اسدالله سعادتی به عنوان معاون دوم ثبت نام کردند.
آقای عبدالله هنگام نامنویسی در کمیسیون مستقل انتخابات در سخنانی، بر تغییر ساختار نظام ریاستی به صدارتی تأکید کرد و گفت به خاطر مشارکت بهتر مردم باید نظام تغییر کند.
او افزود که این کار باید از مجاری قانونی آن و با تعدیل قانون اساسی از طریق لوی جرگه انجام شود.
او درباره این که در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری از قدرت کنار خواهد رفت یا نه، توضیح مشخصی نداد اما گفت که تلاش میکند تا طرزالعملی تهیه شود که از یک طرف حکومتداری تعطیل نشود و از طرف دیگر زمینه رقابت برابر برای همه نامزدها فراهم باشد.
دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله از ائتلاف احزاب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، وحدت اسلامی به رهبری محمد کریم خلیلی و جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم به میان آمده است.
در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تاکنون؛ احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبدالطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، فرامرز تمنا، ابراهیم الکوزی، نور رحمان لیوال و شیدا محمد ابدالی به عنوان نامزد ثبت نام کردهاند.