صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس معارف غزنی: در ۱۷ سال یک دخترهم از مکاتب ۱۰ ولسوالی فارغ نشده است

رئیس معارف غزنی:  در ۱۷ سال یک دخترهم از مکاتب ۱۰ ولسوالی فارغ نشده است

محب الرحمن انصار، رئیس معارف ولایت غزنی، میگوید که در ١٧ سال گذشته حتی یک دختر هم از ده ولسوالی نا امن این ولایت از مکتب فارغ نشده است.
به گفتۀ رئیس معارف غزنی، سنت های ناپسند، نا امنی و کم توجهی مسؤلین قبلی سبب شده که مکاتب دخترانه در ولسوالی های نا امن این ولایت کاملاً مسدود بماند.
محب الرحمن انصاری به صدای امریکا گفته که:"در زنخان، گیرو، اندر، گیلان، آبند و ناوه، خوگیانی، واغظ، رشیدان و اجرستان قطعاَ مکتب، شاگرد و معلم اناث نیست، که این نگران کننده است."
در عین حال، نصیر احمد فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، این سخنان رئیس معارف را بیانگر فساد عنوان میکند. زیرا به گفتۀ آقای فقیری، در گذشته برایشان از باز بودن مکاتب دخترانه در این ولسوالی ها اطمینان داده شده بود.
رئیس شورای ولایتی غزنی گفته است که "این نشانگر فساد است، ثابت میکند که مکاتب خیالی، شاگرد خیالی، معلم خیالی وجود داشته و حتماً زیر نام این مکاتب پول و بودجه حیف و میل شده خواستار تحقیق استیم".
پیش از این نیز گزارشهای مبنی بر وجود فساد گسترده در ولایت معارف افغانستان وجود داشت و گفته شده بود که در سکتور معارف، مکاتب، معلمان و شاگردان خیالی وجود داشت.
بر اساس معلومات وزارت معارف، در سراسر کشور حدود ٣.٧ میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم اند که در این میان ٦٢ الی ٦٥ فیصد آن را دختران تشکیل میدهد.