صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصمیم مشترک کمیسیون‌های انتخاباتی: در مورد ابطال آرای انتخابات پارلمانی کابل، تجدید نظر می‌شود

تصمیم مشترک کمیسیون‌های انتخاباتی:  در مورد ابطال آرای انتخابات پارلمانی کابل، تجدید نظر می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی با نشر یک اعلامیه مشترک نوشتهاند که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تصمیم خود مبنی بر ابطال آرای انتخابات پارلمانی کابل، تجدید نظر میکند.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری دیروز (جمعه، 16 قوس) با نشر یک خبرنامه نوشت که بخاطر حل مشکل ناشی از تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای حوزه انتخابات پارلمانی کابل، جلسه مشترک با کمیسیونهای انتخاباتی و با حضور لوی سارنوال، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و شماری دیگر از مقامات دولتی، به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری دایر گردیده بود.
در اعلامیه دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری آمده است که در این جلسه فیصله شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تصمیم خود تجدید نظر کنند و هردو کمیسیون با نشر یک اعلامیه مشترک، این موضوع را همگانی بسازند.
در متن اعلامیه مشترک کمیسیونهای انتخاباتی، چهار موردی که هردو کمیسیون روی آن توافق کردهاند، ذکر گردیده است.
بر اساس توافق مشترک هردو کمیسیون، کمیسیون مستقل انتخابات تعداد آرای بایومتریک شده و سایر اسناد مورد نیاز را به کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی تسلیم می کند و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی در مورد بند اول تصمیم مورخ 14 قوس 1397 خویش مبنی بر ابطال انتخابات حوزه کابل با رعایت مورد جزء (1) این اعلامیه تجدید نظر میکند.
همچنان در اعلامیه آمده است که هر دو کمیسیون در آینده موارد اختلافی خود را در تفاهم مشترک حل و فصل میکنند و حکومت نیز هرنوع مساعدت تخنیکی را بر اساس تقاضای دو کمیسیون، در اختیار آنها قرار میدهد.
روز پنجشنبه، کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخابات پارلمانی در کابل را به دلیل تقلب گسترده باطل اعلام کرد.
این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی با مخالفت کمیسیون مستقل انتخابات مواجه شد. کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را "سیاسی، احساساتی، عجولانه و بدون اسناد" خواند و رد کرد.
در پی رد تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، یک بن بست در مورد انتخابات پارلمانی کابل به وجود آمد که با میانجگری معاون دوم ریاست جمهوری، فیصله بر این شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی در تصمیم خود، تجدید نظر کند.
اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته در تصمیم خود در مورد ابطال آرای انتخابات پارلمانی کابل، تجدید نظر کند. انتخابات پارلمانی در 28 و 29 میزان در سراسر کشور و کابل پایتخت برگزار شد. این انتخابات با مشکلات تخنیکی و فنی زیادی همراه بود که باعث انتقادات گسترده شد. از کار افتادن دستگاههای بایومتریک، بازنشدن مراکز رای دهی در زمان معین، اشتباه در فهرست رای دهندگان و حتی نبود فهرست رای دهندگان در شماری از مراکز رای دهی، از مشکلات عمده انتخابات پارلمانی کشور بود.