صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور: جـوانان باید در پروسه صلح بیشترین نقش را داشته باشند

معاون دوم رئیس جمهور:  جـوانان باید در پروسه صلح بیشترین نقش را داشته باشند

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور در مراسم افتتاح سومین دور پارلمان جوانان گفت که همانگونه که جوانان ما در جنگ بیشترین قربانی را دادهاند، باید بیشترین نقش را در پروسه صلح داشته
باشند.
آقای دانش روز پنجشنبه 15 قوس، سومین دور پارلمان جوانان را با اشتراک  نمایندگان جوانان از مرکز و ولایات، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه، شماری از اعضای شورای ملی، برخی از اعضای کابینه، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نمایندگان جامعه مدنی افتتاح کرد.
در این نشست، معاون رئیس جمهور نسبت به صلح عادلانه که تمام ارزشها و دستآوردهای مردم افغانستان در آن حفظ شود تأکید کرد. او افزود که جوانان در زیست مسالمتآمیز، انسجام و همدلی میان شهروندان کشور میتوانند نقش بارز و برجسته را از خود نشان دهند.
معاون رئیس جمهور همچنین اضافه کرد که جوانان تنها مدیران فردای کشور نیستند، بلکه آنان در موضوعات امروز کشور نیز بهترین نقش را میتوانند بازی کنند.
او با اشاره به اشتراک پرشور جوانان در انتخابات پارلمانی امسال و نیز نقش و حضور آنان در پارلمان آموزشی جوانان کشور گفت که این بسیار جای خوشحالی است که رئیس پارلمان آموزشی جوانان یک خانم انتخاب شده است.
آقای دانش گفت که اگر در ریاست مجلس جدید ولسیجرگه نیز یک خانم انتخاب شود، نقش و حضور خانمها در ساختار سیاسی نظام بیش از گذشته تقویت میشود و زمینههای خوبی برای رشد زنان فراهم خواهد شد.
تا شانزدهمین دور مجلس نمایندگان، هیچ زنی به ریاست مجلس نرسیده است. نگاه سنتی و مردسالارانه باعث شده که حتی زنان کمتر به کرسی معاونت مجلس برسند.
انتخابات هفدهمین دور مجلس 28 میزان سال جاری برگزار شد و 2565 تن به استثنای سهمیه ولایت غزنی، خود را نامزد کرده بودند. طبق قانون 68 کرسی به زنان تعلق دارد.
معاون دوم رئیس جمهور در افتتاح سومین دور مجلس جوانان همچنین، به فلسفه شکلگیری تفکیک قوا و تاسیس مجلس در نظامهای دموکراتیک، پروسه انتخابات و اصل نمایندگی واقعی از اراده مردم را اساس نظام دموکراتیک خواند. او حاکمیت قانون را هدف و منظور اصلی از نظام تفکیک قوا عنوان کرد.
آقای دانش گفت: قوه مقننه با تصویب قانون، قوه مجریه با تطبیق قانون و سرانجام قوه قضائیه با تفسیر قانون، همه به دنبال این است که  قانون در زندگی جمعی و اداری کشور تثبیت شود و حاکمیت پیدا کند.
او با اشاره به پیشینه ساختار و فعالیت شورای ملی در افغانستان؛ جایگاه و صلاحیتهای شورای ملی را در قانون اساسی جدید کشور بسیار برجسته و اساسی خواند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد که مطابق مفاد قانون اساسی کشور، حتی صلاحیتهای قانونی رئیس جمهور در رابطه به تعیین خط مشی اساسی کشور باید با تأیید شورای ملی کشور و نمایندگان مردم همراه باشد.
در این جلسه فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه نیز از نقش و فعالیت جوانان کشور در عرصه های مختلف ستایش کرد.
آقای مسلمیار در سخنان خود به تقویت و حمایت از پروسه صلح تأکید کرد و گفت: "آغوش ما همیشه برای پذیرش صلح و همپذیری برای کسانی که به صلح و آشتی علاقمند باشند، باز است."
رئیس مشرانوجرگه، پارلمان آموزشی جوانان را برای تقویت و رشد انگیزه و استعدادهای جوانان کشور یک گام مثبت و سازنده ارزیابی کرد.
همچنین در این جلسه، رئیس پارلمان آموزشی جوانان، معین امور جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنین نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز صحبت کرد و هر یک بر نقش و مشارکت جوانان در مسایل افغانستان و حمایت از رشد و تقویت آنان تأکید کردند.
هدف برگزاری این پارلمان نمادین "تمرین مردمسالاری" در میان جوانان و تقویت دموکراسی در کشور خوانده شده است. در این پارلمان 130 تن از سراسر کشور عضو هستند که ۳۳ درصد آنها را دختران تشکیل میدهند. حضور اقلیتهایی مانند کوچیها، هندوها، سیکها و معلولان در آن در نظر گرفته شده است.
پارلمان آموزشی جوانان با حمایت مالی سازمان ملل متحد برگزار میشود و جوانان در آن میآموزند که مفهوم نمایندگی چیست، پارلمان چگونه کار میکند و تجربه نمایندگی چگونه است.
نخستین اجلاس پارلمان جوانان در سال ۱۳۸۶ در کابل برگزار شد.