صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد دیزاین تفصيلى بند مچلغو در پکتیا امضا شد

قرارداد دیزاین تفصيلى بند مچلغو در پکتیا امضا شد

قرارداد دیزاين تفصیلی بند مچلغو در پکتیا، به ارزش یک میلیون دالر امریکایی به امضا رسید.
این قرارداد، دیروز (دوشنبه، 12 قوس) میان انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و نماینده کمپنی انجنیری پاکستانی، امضا شد. اين بند در ولسوالی احمد آبا ولایت پکتیا موقعیت دارد.
به گزارش پژواک، انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب، در کنفرانس خبری امروز گفت که ديزاين اين پروژه، نظر به معلومات ابتدايى از نوع سنگريزه بوده و ارتفاع آن به ۵۸.۵ متر مى رسد.
وى افزود که ساحه آبگیری آن ۶۶.۸۵ کیلومتر مربع و ظرفیت ذخیره کاسۀ بند ۵.۲۸ میلیون متر مکعب آب است.
او گفت که با تکمیل شدن کار بند مچلغو، بیش از ۲۳۵۳ هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت و یک میگاوات برق تولید خواهد شد، که در حدود ۹ قریه از مزایای این بند بهره مند می شود.
انجنیر محمد گل خُلمی گفت که مشکلات تخنیکی که در وزارت و شرکت های قرارداد کننده وجود داشت، سبب شد که دوبار قرارداد این پروژه فسخ شود.
وی افزود که شرکت های قرارداد کننده، تحت نام شرکت های خارجی به این وزارت مراجعه کرده اند، که کار آنرا افرادى از داخل کشور که تجربۀ کافی در کار بندهای بزرگ را نداشتند، انجام میدادند.
موصوف تصریح کرد که وزارت انرژی و آب، بعد از بررسی تمامی بخش های پروژه مچلغو، این بار جدی تر از گذشته روی این پروژه کار خواهد کرد.
او علاوه کرد که قبلاً ۸۰ درصد کار دیزاین پروژه تمام شده بود و ۲۰ درصد کار باقی مانده آن را تا یک ماه دیگر تمام خواهد کرد.
اما محمد نواب منگل نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه، ضمن انتقاد از وزارت انرژی و آب و شرکت های قرارداد کننده، در رابطه به تاخیر کار چندین ساله پروژه مچلغو گفت که برق برای مردم پکتیا حیاتی است.
از سويى هم، در اين نشست دو پروژه دیگر که مربوط به ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب است نیز امضا شد.
پروژه اول؛ قرارداد بازسازی کانال چم تپه که در ولسوالی گل تپه ولایت کندز موقعیت دارد، به ارزش بیش از ۱۶ میلیون افغانی با شرکت ساختمانی و انکشافی اجتماع به امضا رسید.
بر اساس معلومات وزارت انرژى و آب، این کانال ۷.۹ کیلومتر طول دارد و بیش از ۱۵۵۰ خانواده از آن مستفید می شوند، که در حال حاضر این کانال ۹۱۰ هکتار زمین را آبیاری می کند و قرار است پس از بازسازی، این مقدار به ۱۱۵۹ هکتار افزایش یابد.
پروژه دوم؛ قرارداد تحکیم دیوار استنادی سواحل درونته عزیز خان کڅ، به ارزش بيش از ۵۵ میلیون افغانی با شرکت ساختمانی نبی افغان و ځواک انجنیرينگ به امضا رسید.
این کانال ۲۰۵۵ متر طول دارد، که بیش از ۱۵۰۰ تن از آن بهره مند می شوند و در ولسوالی قرغه ای ولایت لغمان موقعیت دارد.