صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک ۲۳ ولایت به سیستم انتقال یافته‌است

اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک ۲۳ ولایت به سیستم انتقال یافته‌است

رییس بخش فنآوری کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که تاکنون اطلاعات دستگاههای شناخت بایومتریک ۲۳ ولایت، در بانک اطلاعاتی این نهاد انتقال یافته اند.
به گفتۀ ابراهیم سادات، قرار است تا پایان همین هفته اطلاعات تمامی این دستگاهها به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات انتقال یابد.
او در این باره افزود: «این پروسه روان است و روزانه جریان دارد و انشالله توقع داریم که تا اخیر این هفته تکمیل شود.»
در همین حال، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کار بازشماری آرای نُه ولایت تا پایان دیروز به پایان خواهد رسید.
عبدالعزیز ابراهیمی، میافزاید که کمیسیون انتخابات میکوشد تا نتایج نخستین انتخابات مجلس نمایندهگان را در زمان تعیین شدۀ آن اعلام کند: «تا تاریخ دوم قوس که ما تعهد سپردیم انشاالله ما بیشتر از ولایتها را نتایج قسمی یا ابتدایش را اعلام میکنیم.»
اما، شماری از ناظران احزاب و نهادهای ناظر ازچگونگی روند بازشماری آرا انتقاد میکنند.
از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس نمایندهگان نیز از چگونگی کار کمیسیونهای انتخاباتی انتقاد دارند.
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندهگان در این باره گفت: «در رابطه به برگزاری انتخابات یک اصلاحات بنیادی در کمیسیون انتخابات باید به عمل بیاید.»
پس از انتقادهای زیاد از روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندهگان در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که آرای شماری از مرکزهای رأیدهی را بازشماری میکند.
به همین دلیل اعلام نتایج ابتدایی این انتخابات به تأخیر افتاد.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را نیز پیش رو دارد.
قرار است انتخابات ریاستجمهوری به تاریخ ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون تقویم برگزاری این انتخابات را اعلام نکرده است و تاهنوز معلوم که آیا این سه انتخابات همزمان برگزار میشود یا خیر.