صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس دارالانشای شورای عالی صلح استعفا کرد

رئیس دارالانشای شورای عالی صلح استعفا کرد

محمداکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده سیاسی ریاست جمهوری از سمتاش استعفا کرد.
آقای خپلواک، دیروز (چهارشنبه، 16 عقرب)  با نشر استعفا نامهاش در صفحه رسمی تویترش، گفته که استعفایش از سوی رئیس جمهور غنی پذیرفته شده است. هر چند تاکنون، دلیل استعفای آقای خپلواک روشن نیست؛ اما در متن استعفایش آمده است: «پس از امروز از وظایف که برایم داده شده بود استعفا دادم، اما تعهد‌‌م برای نظام و شخص رئیس جمهور پابرجا است؛ بخاطریکه خدمت به نظام، مردم و تأمین صلح را که آرزوی بزرگ مردم ما است، مسئولیت دایمی خود می دانم.»
این مقام ارشد شورای عالی صلح در حالی از سمتاش استعفا کرده است که امروز هیات شورای عالی صلح به خاطر گفتوگوهای صلح و زمینهسازی برای آغاز روند مذاکرات مستقیم میان دولت و طالبان، به مسکو میرود.