صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترکمنستان از مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند

ترکمنستان از مذاکرات صلح  به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند

رشید مرادف، وزیر امور خارجه ترکمنستان در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی گفته است که کشورش آماده است میزبان نشستهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد اما اصل رهبری و مالکیت این نشستها توسط افغانستان را به رسمیت میشناسد.
آقای مرادف روز چهارشنبه 16 عقرب در کابل در دیدارش با رئیس اجرائیه، دهشتافگنی و افراطگرایی را تهدید مشترک منطقهای برای صلح و رفاه خواند و از همکاری کشورش در راستای تحقق صلح اطمینان داد.
وزیر امور خارجه ترکمنستان همچنین به موضوعات اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور اشاره کرد و گفت که افغانستان و ترکمنستان مشترکات تاریخی-فرهنگی فراوان دارند و در عرصههای مختلف منطقهای و بینالمللی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
آقای مرادف با اشاره به اهمیت استراتیژیک افغانستان گفت که این کشور آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میکند و میتواند زمینهی اتصال منطقهای را فراهم سازد.
افغانستان از نظر موقعیتی، پل آسیای میانه و آسیای جنوبی محسوب میشود و نزدیک ترین راه برای انتقال انرژی به جنوب آسیا است. تاکنون سه پروژه بزرگ انتقال انرژی از مسیر افغانستان به جنوب آسیا امضا شده است.
حدود هشت ماه پیش، رئیس جمهوری ترکمنستان و افغانستان، نخست وزیر پاکستان و وزیر دولت در امور خارجی هند، کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان (تاپی)، انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان به پاکستان (تاپ)، امتداد خط آهن ترکمنستان به داخل افغانستان و امتداد کابل نوری در مسیر تاپی رسما در شهر هرات آغاز شد.
وزیر خارجه ترکمنستان، از کار عملی کشورش برای عملی شدن برنامه تاپی، تمدید ده کیلومتر خط آهن در بندر آقینه، اعمار یک باب مسجد جامع در مسیر خط آهن و تمدید خط برق به مناطق سرحدی و همجوار ترکمنستان خبر داد.
او همچنان در بخش دیگر از صحبتهای خود گفت که در صورت ممکن و توافق افغانستان کشورش آماده است برای صادر کردن گاز به افغانستان از لولههایی که در زمان اتحاد شوروی از افغانستان به شوروی تمدید شده بود استفاده کند.
در این دیدار عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور، روابط میان دو کشور را نیک و حسنه خواند و خواهان تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط میان دو کشور شد.
آقای عبدالله در بخش دیگر از صحبتهای خود در بارهی مذاکرات صلح سخن گفت و از تلاشهای کشورهای دوست برای تأمین صلح قدردانی کرد. رییس اجراییه در صحبتهای خود تاکید کرد که تلاشهای صلح باید به رهبری و مالکیت افغانها صورت گیرد.
رییس اجراییه درباره وضعیت امنیتی در کشور گفت: جنگ و حملات تروریستها در بخشهای مختلف کشور ادامه دارد و نیروهای مسلح افغانستان نیز به دفاع از کشور و سرکوب دهشتافگنان ادامه میدهند.
آقای عبدالله افزود، دهشتافگنان تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان به شما میروند و باید برای مهارکردن آن در همکاری با یکدیگر تلاش کنیم.
رییس اجراییهی کشور در بخش دیگر از صحبتهای خود علاوه کرد که افغانستان خواهان توجه ترکمنستان در مورد تأسیس بندر مشترک میان بادغیس و ترکمنستان است.