صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا از استفاده از بایومتریک در انتخابات استقبال کرد

مجلس سنا از استفاده از بایومتریک در انتخابات استقبال کرد

مجلس سنا از تصمیم استفاده از بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات استقبال کرد.
فضلهادی مسلم یار رئیس مجلس سنا در نشست دیروز یکشنبه (اول میزان) این مجلس گفت: "بایومتریک رای دهندگان در انتخابات آینده پارلمانی از خواست های احزاب سیاسی و مردم افغانستان بود و حکومت به این خواست پاسخ داده است؛ بناًء ما از آدرس مجلس سنا از این تصمیم استقبال میکنیم."
آقای مسلم یار افزود که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف باید تمام گامهای لازم را بردارد تا نگرانیهای مردم افغانستان و احزاب سیاسی در قسمت شفافیت انتخابات رفع گردد و انتخابات شفاف برگزار شود.
او تاکید کرد که حکومت افغانستان نیز باید نیازهای کمیسیون انتخابات برای بایومتریک رای دهندگان را برآورده سازد تا در وقت کمی که برای برگزاری انتخابات باقی مانده بتواند، سیستم بایمتریک را عملی سازد.
به گزارش جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت در مراسم گرامیداشت از هفتمین سالروز شهادت برهان الدین ربانی، خواست احزاب مبنی بر بایومتریک رای دهندگان را مشروع و معقول خواند.
آقای عبدالله افزود که با تصمیم بایومتریک شدن رای دهندگان در روز انتخابات، یک تشویش عمده مردم افغانستان و احزاب سیاسی رفع میشود.
با این وجود، حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز دیروز شنبه (31 سنبله) در یک نشست خبری در کابل، استفاده از بایومتریک را در انتخابات پیشرو امکان پذیر خواند.
آقای هاشمی گفت که استفاده از بایومتریک که از خواستههای مردم افغانستان به منظور شفافیت در انتخابات به شمار میرود، مورد مطالعه جدی کمیسیون انتخابات قرار دارد که در صورت پرداخت هزینه مالی این سیستم از سوی حکومت، در انتخابات آینده پارلمانی از آن کار گرفته خواهد شد.